Spørg

Hvem er Theofilus, som Apostlenes Gerninger er skrevet til?

Apostlenes Gerninger giver et autentisk indtryk af den kristne tros konflikter med både jødisk religion og romersk hedenskab, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Maleriet viser en scene fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus bliver bidt af en slange. Det er et udsnit af den tyske kunstmaler Jan Miense Molenaers "Paulus på Malta". Foto: Arkiv

Behandler Apostelenes Gerninger religionssociologiske eller religionshistoriske aspekter, og hvilken rolle spiller Theofilus, som skriftet er skrevet til, spørger en læser. Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed svarer

Spørgsmål

Hej brevkasse

Jeg vil spørge om, hvorvidt Apostelenes Gerninger behandler religionssociologiske eller religionshistoriske aspekter?

Desuden vil jeg spørge, hvilken rolle Theofilus (den mand, som skriftet er tilegnet, red.) spiller i Apostelenes Gerninger. Bliver han nævnt i indledningen, for at virke som en middel til at folk skal tro på det beskrevne, da han var en magtfuld og højtstående mand?

Med venlig hilsen
Raja

Svar

Kære Raja

Apostlenes Gerninger indtager en særstilling i Det Nye Testamente ved at beskrive kristendommens første udbredelse fra Jerusalem ”lige til jordens ende”, som det programmatisk udtrykkes i Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 8.

Skriftet er anden del af det såkaldte lukanske historieværk ved en unavngiven forfatter, men ifølge traditionen nedfældet af lægen Lukas og efter tidens skik dedikeret en højtstående og i øvrigt ukendt person ved navn Theofilus, som ikke optræder andetsteds i beretningen.

Man kan kun gisne om hans forhold til kristendommen. Var han en romersk embedsmand, hvis nysgerrighed var vakt i mødet med turbulensen omkring Jesus? Vi ved det ikke.

Apostlenes Gerninger giver et autentisk indtryk af den kristne tros konflikter med både jødisk religion og romersk hedenskab. I begyndelsen forfølges de kristne af jøderne, i slutningen af skriftet er det den jødiske jurisdiktion, der får ram på Paulus.

Man får også fragmenter til en forestilling om, hvilke mennesker og hvilke områder, der sluttede sig til kristendommen. Uden mange detaljer er der også tilløb til en menighedsmæssig organisering.

Lige efter den første pinsedags overvældende manifestation samles en, formodentlig ikke talrig, skare i husene, men i takt med apostlen Paulus’ rundrejser og evangelisternes opstår der i det østlige Middelhavsområde menigheder som den i Efesos, hvor der er et kollegium af ”ældste” (hvis græske navn går igen i det danske ord ”præst”).

Konklusion: Ja, Apostlenes gerninger handler i høj grad om religionssociologi og religionshistorie, og nej, Theofilus spiller ingen anden rolle end, at han formodentlig i kraft af sin position har været med til i samtiden at kaste glans over de lukanske skrifter.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.