Spørg

Hvilken plads har ånder i skaberværket?

Ånder er væsener, som lever i den ikke-fysiske verden eller i vekselvirkning mellem den fysiske og den åndelige og sjælelige verden, mener missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. Foto: andreiuc88 - Fotolia

I Apostlenes Gerninger omtales en "spådomsånd". Ånder omtales også andre steder i Bibelen. Hvad er ånder, og hvilken plads har de i skaberværket, spørger en læser. Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen svarer

Spørgsmål: 

Kære brevkasse

I Apostlenes Gerninger, kapitel 16 vers 16 omtales en "spådomsånd". Ånder (onde?) omtales også andre steder.

Hvilken plads har ånder i skaberværket? Hvad er en ånd?

Venlig hilsen,
Edel

Svar: 

Kære Edel

Ånder er væsener, som lever i den ikke-fysiske verden eller i vekselvirkning mellem den fysiske og den åndelige og sjælelige verden. Nogle væsener hører hjemme i den sjælelige verden og kan blandt andet mødes i vore drømme; de kan stamme fra vore forestillinger. Andre væsener lever i den fysiske verden i naturen, og atter andre i den åndelige verden.

Englene er åndsvæsener. De tjener Gud. Jeg har beskrevet deres opgaver i et tidligere indlæg. Her skriver jeg blandt andet: ”Engle er sendebud, og engle er åndsvæsener med en særlig opgave fra Gud; det er forholdet til Gud, der gør en engel til en engel, og hvis forholdet til Gud brydes, er englen ikke længere engel, men dæmon.” 

Dæmoner er altså også åndsvæsener. De udfylder ikke en opgave i overensstemmelse med Guds skabelses- og frelsesplan, men modarbejder den. Derfor befaler Paulus den nævnte spådomsånd i Apostlenes Gerning at fare ud af pigen. Du kan læse om dæmonerne i nævnte artikel ovenfor og måske også finde hjælp i dette tidligere brevkassesvar af mig. 

Og så lidt sammenfattende om ånder – med det forbehold at de nytestamentlige tekster ikke er entydige eller interesserede i nøjagtige definitioner:
Ånd henviser til naturens åndelige aspekt og til menneskets ånd (vi er krop, sjæl og ånd). Ånden i naturen er livets kraft som en gave fra Gud, ligesom mennesket blev et levende væsen, da Gud blæste sin livsånde i mennesket.

Når der sker en splittelse eller forurening af ånden, møder vi urene ånder, sygdomsånder, vildfarelsens ånder, herunder muligvis også spådomsånder. De er ikke nødvendigvis dæmoner.

Dæmon er et åndeligt væsen, der genkendes som inspiration til hedenske orakler, som guddomslignende væsener; spådomsånder kan også høre hjemme i denne kategori. Dæmoner kan være faldne engle, men også mindre væsener, som uretmæssigt benytter sig af en gudelignende autoritet. Dæmonernes oprindelse i den åndelige verden er måske også udgangspunktet for deres viden om Jesus som Guds Søn.

Du kan eventuelt bede denne tilflugtsbøn, hvis du er utryg:

Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, Guds Søn og til Jesu blod, som renser os fra al synd og værner os mod mørkets sendebud.
Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandne frelser.
Jeg bekender, at jeg i Jesus Kristus har mødt Guds selvhengivende kærlighed.

Med venlig hilsen 
Ole Skjerbæk Madsen 
Missionspræst i dialogorganisationen Areopagos

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.