Spørg

Sognepræst: Gud er både tidløs og tilstede i tiden

Michelangelo har foreviget menneskets begyndelse i sin berømte freske fra det Sixtinske Kapel i Rom. Men hvad med Gud selv? Hvor gammel er Gud? spørger en læser. Foto: colourbox.com

Hvor gammel er Gud, spørger en læser. Det klassiske svar er, at Gud er evig. Når vi spørger til den evige Guds forhold til tiden, er der givet forskellige svar gennem kirkens og filosofiens historie, skriver sognepræst Morten Munch

Spørgsmål om Gud

Hvor gammel er Gud?

Venlig hilsen,
Josephine

Svar fra sognepræst

Kære Josephine

I kristendommen er det klassiske svar på dit spørgsmål, at Gud er evig og dermed den, der altid har været og altid vil være. Vi kan ikke komme bag om Gud som tilværelsens absolutte grund.

Når vi spørger til den evige Guds forhold til tiden, er der givet forskellige svar gennem kirkens og filosofiens historie.

Gud er i én forstand tidløs, men er samtidig til stede i tiden. Det er netop i tiden og historien, at vi mennesker ifølge den kristne tro møder Gud som den, der går med os gennem tiden. Han er den, der gør vor tid mulig.

Han skaber og leder tiden fra den evighed, der er hævet over og omgiver vores tid. Man har forsøgt at forklare evighed som den dimension, hvori al tid er samtidig.

Der er i de sidste 200 år sket en forandring i synet på tiden. Før var tiden først og fremmest forbundet med al tings forgængelighed, skrøbelighed og ufuldkommenhed.

De græske filosoffer mente, at forandring enten er til det bedre eller værre. Ifølge den definition kan Gud ikke have noget med tiden at gøre; det vil gøre Gud foranderlig og dermed ufuldkommen, som den der forandres hen mod det mere fuldkomne eller væk fra det fuldkomne.

I nyere tid er synet på forandring (hvilket forudsætter tid) mere positivt og forbindes med kreativ udvikling, vækst og nye oplevelser kontra uudholdelig stilstand. Man spørger derfor i dag, om tid behøver angive noget ufuldkomment.

Einsteins relativitetsteori kaster et interessant lys over spørgsmålet om tid og evighed, idet tiden her går langsommere, jo tættere man kommer på lysets hastighed. Teoretisk set ville tiden stå helt stille (og ligne evigheden?), hvis man kunne bevæge sig med lysets hastighed.

Det nye og mere positive syn på tiden er ikke uforeneligt med det kristne gudsbillede og bestemmelsen af Gud som evig og uforanderlig. Gud er uforanderlig i sin trofasthed og evige kærlighed.

Men netop på grund af denne kærlighed vælger Gud at skabe noget udenfor sig selv, hvilket indebærer den forandring hos Gud, at Gud ikke fylder det hele, men giver plads til andre skabninger med en fri vilje. Det gør han ved at lader sit ord inkarneres (blive til kød som et menneske, red.) i Jesus; men forandringen er bestemt af Guds uforanderlige trofasthed og kærlighed.

Med venlig hilsen,
Morten Munch
Sognepræst i Værløse og Hareskov Sogne

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.