Spørg

Hvor kan jeg skrifte og blive døbt?

Naturligvis kan du blive døbt. Og det er jo også en del af din proces med at få kristendommen og tilgivelsen ind i dit liv. Du skal begynde med at gå til en præst og tale med vedkommende om dine ønsker, skriver sognepræst Kaj Bollmann. Foto: Verwendung weltweit, usage worldwide

Husk hele tiden, at dåben ikke er en eksamen. Der er ikke krav om en bestemt mængde viden, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørgsmål

Kære brevkasse

Jeg er en ung mand på 20 år, som synes det er synd, vi er ved at miste troen på Gud her i vores dejlige land. 

Da jeg er vokset op i en familie, der ikke rigtig gik i kirke, har jeg ikke det store kendskab til, hvad det at være kristen egentlig indebærer. 

Jeg har indtil nu i mit liv været lidt "lost" og har lavet mange dumme ting, jeg fortryder, men har altid troet på Gud. 

Derfor er mine spørgsmål: Hvordan får jeg bekendt mine synder, så jeg kan komme videre? Jeg bor i København, så er der nogle kirker, der har præster, der gør sådan noget? 

Jeg er kun navngivet, men vil gerne døbes, kan du vejlede mig der? Hvad koster det, og hvordan fungere det for eksempel? 

Det kan være jeg har flere spørgsmål, men det er lige de vigtigste lige nu og her, og som jeg kan huske.

Venlig hilsen
Jack

Svar

Kære Jack

Det er nogle meget væsentlige og dybe spørgsmål, du stiller, og jeg synes, det er flot, at du på den måde tænker over dit liv, og hvordan du kan bruge den kristne tro til at komme videre.

Hvis vi tager det lidt i rækkefølge, spørger du først om det med at bekende sine synder: Det rituelle ord for det er ”skriftemål”.

I vores folkekirke har vi ikke den samme formaliserede måde at gøre det på som i den katolske kirke, det som man ofte ser i film, og som mange også forbinder med at bekende sine synder. Nemlig at man går til skrifte i en kirke med en præst i en skriftestol, hvor man så bekender sine synder, modtager tilgivelse (absolution) og måske får besked på at gøre en form for bod.

LÆS OGSÅ: Fås syndsforladelse i den protestantiske kirke?

Vi gør det på andre måder, primært ved, at præsten altid er forpligtet til at lytte til et menneske, der i en samtale ønsker at tale om, hvad vedkommende bærer på af skyld og svigt og fortid, man gerne vil bekende. 

Ud af den samtale kan vokse et ønske om skriftemål enten privat eller i en gudstjeneste i forbindelse med nadver. Der er ikke så mange kirker i København, der har skriftemål i forbindelse med gudstjenesten, men det findes, og man må spørge sig for. 

Alternativet er privat, hvor præsten på tomandshånd efter samtalen læser et stykke fra Bibelen, beder en bøn og tilsiger syndernes forladelse i Jesu navn.

Baggrunden er jo den, at vi tror på, at den, der angrer sine synder, altid kan bede om Guds tilgivelse og få den i Jesu navn. Og derefter blive inspireret til at gå nye veje i sit liv i lyset af evangeliet om Jesus Kristus.

LÆS OGSÅ: Skal der være faddere til en (halv)voksen dåb?

Så er der det med dåben. Naturligvis kan du blive døbt. Og det er jo også en del af din proces med at få kristendommen og tilgivelsen ind i dit liv.

Du skal begynde med at gå til en præst og tale med vedkommende om dine ønsker. Normalt vil man gå til en præst i det sogn, hvor man bor. I København ved man ikke altid, hvilket sogn, man bor i, men man kan jo altid finde en kirke i nærheden af, hvor man bor og tale med en af præsterne der.

Normalt vil man skulle forberedes på dåben. Man skal mødes med præsten nogle gange og/eller gå til en form for dåbsforberedelse, hvor man får kendskab til det grundlæggende i den kristne tro og en fortrolighed med kirke og gudstjeneste. Det er forskelligt fra kirke til kirke, hvordan man gør det; men man har jo altid selv mulighed for at gå i dybden ved at læse i Det Nye Testamente (begynd eksempelvis med et af evangelierne, så du får beretningen om Jesus ind på kroppen).

LÆS OGSÅ: Ti spørgsmål om dåben
 
Men husk hele tiden, at dåben ikke er en eksamen. Der er ikke krav om en bestemt mængde viden. Det vigtige er, at man har vilje til at lægge sit liv i Guds hånd, modtage sin tilværelse af ham med taknemlighed og vide, at vi gennem Jesus har modtaget Guds tilgivelse. På det grundlag siger vi ved dåben ja tak til troen på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

Rent praktisk koster dåben ingenting. Men ved dåben bliver du medlem af folkekirken – hvis det altså er en folkekirke, du bliver døbt i – og det betyder, at du så i fremtiden betaler kirkeskat, hvis du i øvrigt betaler skat. Man kan se på sin årsopgørelse, hvor meget kirkeskatten udgør.

Selve dåben finder som oftest sted i forbindelse med en gudstjeneste, men der er forskellige muligheder, som man kan tale med den præst om, der skal foretage dåben.

Det er godt, du har mange spørgsmål. Bare fortsæt med at prøve at finde folk – præster og andre – der kan hjælpe dig videre.

Venlig hilsen
Kaj Bollmann
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.