Spørg

Hvordan forklares miraklet ved Bethesda Dam?

Når man læser beretningen, kommer man uvilkårligt til at tænke på de mange traditioner fra forskellige tider og steder om hellige kilder, hvis vand ansås for at være helbredende. Det kan jo være lignende forestillinger, der knyttedes til vandet i Bethesda Dam. Opfattelsen var, at det var helbredende, når det var i bevægelse, forklarer Helge Kjær Nielsen, der er dr.theol. og forhenværende lektor i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet. På billedet ses Bethesda Dam i Jerusalem.

Evangelisten har ved hjælp af fortællingen om helbredelsen ved Bethesda Dam villet tydeliggøre, at Jesus kunne give liv, men endnu vigtigere også åndeligt liv, svarer dr.theol. Helge Kjær Nielsen

Spørgsmål

Kære brevkasse

At Kristus kunne helbrede er der talrige eksempler på, også i Johannesevangeliet kapitel 5 vers 9. 

Men mysteriet om Bethesda Dam (kapitel 5), hvor en Herrens engel bringer vandet i oprør, og kun den, der kommer først, bliver helbredt, lyder som et mirakel uafhængig af Kristus tilstedeværelse. 

Hvordan forklares det?

Venlig hilsen
Arne

Svar

Kære Arne

I de ældste bibelhåndskrifter findes afsnittet fra ”som ventede på … hvilken sygdom han end led af” ikke (altså slutningen af vers 3 og hele vers 4). Det er der også gjort opmærksom på både i den nuværende bibeloversættelse og i den fra 1948. 

Der synes altså at være tale om en tilføjelse på et senere tidspunkt, og den skyldes sikkert et ønske om at give en forklaring på, hvorfor vandet kom i bevægelse (vers 7). Men også det vers kan jo give anledning til at spørge, som du gør, nemlig, hvordan man skal forklare, at mennesker kunne helbredes ved Bethesda Dam, selvom Jesus ikke var der. Det kan der næppe gives noget klart svar på. 

LÆS OGSÅ: Kan Gud helbrede mig?

Når man læser beretningen, kommer man uvilkårligt til at tænke på de mange traditioner fra forskellige tider og steder om hellige kilder, hvis vand ansås for at være helbredende. Det kan jo være lignende forestillinger, der knyttedes til vandet i Bethesda Dam. Opfattelsen var, at det var helbredende, når det var i bevægelse. 

Hvor relevant og berettiget dit spørgsmål end kan være, er der et andet, som efter min opfattelse er vigtigere, nemlig hvorfor evangelisten – i øvrigt som den eneste – overhovedet har valgt at tage denne beretning med i sit evangelium? Jeg vil nævne to muligheder, som man ikke behøver at vælge imellem.

For det første kan den tjene som et af mange eksempler på, hvordan Jesus tog sig af hjælpeløse mennesker. Den syge var i en ganske håbløs situation. I 38 år havde han ligget der uden at blive helbredt, fordi han ikke havde nogen til at hjælpe sig, før Jesus kom! Fortællingen siger altså i første række noget om Jesus.

LÆS OGSÅ: Mirakler sker også i dag

For det andet har evangelisten ved hjælp af fortællingen om helbredelsen ved Bethesda Dam villet tydeliggøre, at Jesus kunne give liv. Han kunne give den lamme hans førlighed og dermed så at sige hans liv tilbage. Men endnu vigtigere; ligesom sin Fader kunne han give åndeligt liv. 

Det handler hele afsnittet kapitel 5 vers 19-30 om, og det afsnit er at forstå som en tydeliggørelse af, hvad der dybest set ligger i helbredelsen af den lamme. Se for eksempel vers 21. Det handler dybest set ikke om fysisk liv, men om evigt liv. Se for eksempel vers 24-26.

Evangelisten opholder sig ikke ved, hvorfor mennesker efter sigende kunne blive helbredt, når vandet i dammen kom i bevægelse. Han var optaget af noget andet og for ham vigtigere, nemlig at få læserne til at forstå, at Jesus kunne give åndeligt liv, evigt liv, til dem, der kom til tro. 

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. og forhenværende lektor i Det Nye Testamente på Aarhus Universitet.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.