Spørg

Hvordan skal det kristne kærlighedsbegreb forstås?

Gud er kærlighed og al kærligheds kilde. Han har elsket os først, og i hans kærlighed til os henter vi selvtillid og styrke, overskud og inspiration til at elske hinanden, skriver teolog Per Mollerup. Foto: Boggy - Fotolia

Er det kristne kærlighedsbegreb alene en relation mellem Gud og mennesket, eller involverer det hele skabelsen med både sten og stjernetåger, spørger en læser. Teolog Per Mollerup svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Guds kærlighed til mennesket er en helt central del af kristendommen, og som følende og reflekterende mennesker har vi kærligheden i os og forstår den. Gud er samtidig i alt – også i stenen og universets stjernetåger.

Hvordan forstås det kristne kærlighedsbegreb i en mere bred forstand – som det, der giver hele tilværelsen og skabelsen mening og således også involverer både sten og stjernetåger, eller er det kristne kærlighedsbegreb alene en relation mellem Gud og menneske?

Venlig hilsen
Tyge

Svar: 

Hej Tyge

Ja, Guds kærlighed til os mennesker er omdrejningspunktet i vor kristne tro. Jesu discipel Johannes siger det så klart: "Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham." Og: "Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden" (Johannes' Første Brev kapitel 4 vers 16+10).

Gud er kærlighed og al kærligheds kilde. Han har elsket os først, og i hans kærlighed til os henter vi selvtillid og styrke, overskud og inspiration til at elske hinanden. Jesus har sammenfattet Guds vilje med os i det dobbelte kærlighedsbud: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv." (Matthæusevangeliet kapitel 22 vers 37).

Guds kærlighed til os kommer først og fremmest til udtryk i, at han har skabt os til fællesskab med sig, til at leve omsluttet af hans tilgivende og omsorgsfulde kærlighed og fyldte af hans kærligheds Ånd, og til at være hans forvaltere og betroede medarbejdere her på jorden. Og Guds kærlighed til os kommer til udtryk i, at han har skabt denne pragtfulde jord som levested til os.

Vores kærlighed til Gud kommer til udtryk i, at vi lever i tillid til Gud og efter hans vilje i indbyrdes kærlighed. Vores indbyrdes kærlighed som mennesker kommer til udtryk i, at vi tager hensyn til hinanden og tager os af hinanden, at vi viser hinanden tillid og værdsætter hinanden. Så kærlighed er først og fremmest en personlig, fællesskabsskabende relation mellem Gud og os og mellem os mennesker indbyrdes.

Som kristne tror vi, at Gud er en levende og personlig Gud, som har vilje og beslutsomhed og handlekraft. Vi bruger det billede, at Gud kan se os og høre os. Gud er Ånd, og derfor kan han være tilstede overalt i universet, i hele sit skaberværk og kommunikere med alle levende væsener, men Gud er ikke i de materielle ting som for eksempel sten.

Ordet kærlighed har flere betydninger.

Vi taler også om, at en kunstner eller håndværker har kærlighed til det, de skaber. Kærlighed betyder her nærmest engagement og faglig stolthed. Set fra den synsvinkel kan vi også tale om, at Gud har kærlighed til alt, hvad han har skabt.

Vi taler også om, at et menneske kan have kærlighed til et andet menneske eller materielle goder på en måde, som nærmest er begær. Begær er destruktiv set fra en kristen synsvinkel og burde slet ikke kaldes for kærlighed. I de ti bud advares vi mod at begære.

Begær efter et andet menneske indeholder ofte en besiddertrang, som kan føre til, at man i værste fald myrder den anden, hvis man føler sig forsmået. Begær efter materielle goder har ført til utallige konflikter og had mellem mennesker. Disse former for "kærlighed" er af det onde. "For kærlighed til penge er roden til alt ondt", skriver apostlen Paulus i sit første brev til Timotheus kapitel 6 vers 10.

For mig er livets grundlæggende mening at leve i fællesskab med Gud og gennem erfaringen af hans kærlighed at hente inspiration og overskud til at række den videre til mine medmennesker. Jeg håber, at mit svar kan være dig til nogen gavn.

Med venlig hilsen
Per Mollerup 
Teolog og retræteleder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.