Spørg

Hvorfor beder protestanter ikke til helgener?

I middelalderens katolske kirke frygtede man Gud, døden og dommen og følte derfor, at man havde brug for hellige mænd og kvinder (helgener) til at gå i forbøn hos Gud for en selv, skriver professor Kurt E Larsen

Hvorfor fjernede den protestantiske kirke helgendyrkelsen, spørger en læser. Det er blandt andet, fordi den katolske og protestantiske kirke havde forskellige opfattelser af Gud som dommer, svarer dr.theol. og lektor Kurt E. Larsen.

Spørgsmål

Hej Brevkasse

Jeg har et spørgsmål: Hvorfor fjernede den protestantiske kirke helgendyrkelsen?

Venlig hilsen
Martin 

Svar

Kære Martin
 
I middelalderens katolske kirke tænkte man for meget på Gud og Jesus Kristus som dommer. Man frygtede Gud, døden og dommen og følte derfor, at man havde brug for hellige mænd og kvinder (helgener) til at gå i forbøn hos Gud for en selv.

For Luther og hele den protestantiske kirke var dette en misforståelse. Gud havde vist sin kærlighed til mennesker i Jesus Kristus, og hos Jesus var der fuld nåde og tilgivelse at få. Der var derfor ikke brug for nogen helgen som mellemmand. Helgendyrkelse var for Luther derfor også et misbrug, der var med til at gøre billedet af Jesus Kristus skævt og uklart.

Luther lagde også vægt på, at der ikke i Bibelen står noget om helgendyrkelse, så det var et menneskeligt påfund. Luther troede på, at de afdøde troende kristne levede hos Gud i Himlen og udelukkede ikke, at disse hellige (helgener) måske deroppe bad for mennesker på jorden. Men det kunne man ikke vide, og selvom det var tilfældet, skulle man ikke af den grund påkalde eller tilbede helgener. Man kan bede direkte til Gud! Det er Gud, man skal tilbede! Man skulle heller ikke, som katolikker i middelalderen, regne helgener for hjælpere i sygdom, tordenvejr, tandpine osv. – men stole på Gud.

Noget helt andet end at dyrke helgener er det at mindes dem og have dem som forbilleder. Det opfordres der til i Bibelen: ”Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid”. (Hebræerbrevet kapitel 13, vers 7-8).

Når blot man regnede helgener som forbilleder, og ikke dyrkede dem, så kunne protestanterne godt leve med, at de gamle kirker fortsat beholdt deres navne fra helgener. De lutherske domkirker i København og Aarhus hedder derfor den dag i dag: Vor Frue kirke og Sankt Klemens kirke.

Med venlig hilsen

Kurt E Larsen
Lektor og dr.theol.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.