Spørg

Er Det Gamle Testamente blot et forord?

Det Gamle Testamente er vidnesbyrdet om, hvordan Gud har taget sig af sit folk igennem tiderne, skriver Kirsten Nielsen, der er teologiprofessor emeritus i Det Gamle Testamente. Foto: merydolla - Fotolia

Er Det Gamle Testamente basisviden for forståelsen af Det Nye Testamente, spørger en læser. Teologiprofessor Kirsten Nielsen svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Kan man forestille sig en lille ændring af Bibelen med stor betydning?
 
Hvis den kristne tro baserer sig på Jesus, så må dette baseres på læsning i Det Nye Testamente. Nødvendig basisviden for forståelsen af Det Nye Testamente er så hele Det Gamle Testamente. Den lille ændring efter denne logik må være, at der tilføjes ordet FORORD lige før Det Gamle Testamente.

Jeg er meget interesseret i at høre, hvorfor det ikke kan være sådan.
 
Hilsen
Niels Chr. Madsen

Svar: 

Kære Niels Chr. Madsen!

Tak for dit spændende spørgsmål. Du har ret i, at det ville gøre en forskel. For hvis vi indføjer ordet forord, så giver vi Det Gamle Testamente som eneste formål at pege frem til Det Nye Testamente og frelsen ved Jesu død og opstandelse. Men Det Gamle Testamente er mere end det. Det er vidnesbyrdet om, hvordan Gud har taget sig af sit folk igennem tiderne.

Jeg er derfor bange for, at hvis vi kun tænkte på Det Gamle Testamente som et forord, så ville vi nemt få den opfattelse, at Gud hele tiden havde muligheden med at sende sin søn som frelser "i baghånden", og så bliver Guds mange forsøg på at komme sit folk til hjælp forud for Jesu fødsel nemt opfattet som uvæsentlige.

Når jeg læser for eksempel Jobs Bog eller Davids Salmer, så er de for mig eksempler på virkelige menneskers liv med Gud i gode som i onde tider. Og det vil jeg gerne respektere og ikke blot se dem som milesten på vejen til det egentlige.

En anden ting er, at jeg mener, det er vigtigt ikke alene at forestille os Gud som Jesu og vor far. Det Gamle Testamente indeholder gudsbilleder, som ikke anvendes i Det Nye Testamente, men som stadig er relevante.

I Det Nye Testamente omtales Gud jo som en far. Men i Det Gamle Testamente bruges også billedet af en mor, se for eksempel Esajas' Bog kapitel 66, vers 13: "Som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer."

Dertil kommer, at hvis vi alene læste Det Gamle Testamente som en forudsætning for Det Nye Testamente, ville vi skille os endnu mere fra jøderne, end vi allerede gør som kristne.

Du formulerer dit spørgsmål sådan, at jeg får indtryk af, at du også mener, at "det ikke kan være sådan". Hvad har du selv tænkt i den sammenhæng?

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen 
Teologiprofessor emeritus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.