Spørg

Hvorfor ønsker Gud, vi skal tro på ham?

Vi frelses, altså frelsen er Guds handling i forhold til os mennesker. Vi kan ikke gøre noget aktivt i forhold til frelse. Heller ikke tro. Tro er ikke noget, vi præsterer, det er noget, vi får givet, skriver Hanne Jul Jakobsen, der er sognepræst.

Den tro, vi frelses ved, er større end vores. Den er Guds, svarer sognepræst Hanne Jul Jakobsen

Spørgsmål

Kære brevkasse

Hvorfor ønsker Gud, at vi skal tro på ham? 

Hvorfor frelses vi ved troen? 

Gud kan vel elske os, skønt vi ikke nødvendigvis elsker ham?

Venlig hilsen
Robert

Svar

Kære Robert

Tro kan betyde både tiltro, mening, tillid eller pligt. Vi taler både om tro i vores dagligsprog og hverdagsliv, og vi bruger også ordet med en religiøs betydning. I virkeligheden på nogenlunde samme måde.

I Det Nye Testamente skal vi i vid udstrækning forstå tro i betydningen ”tillid”. Vi hører ofte om tro i forbindelse med mirakler og helbredelser: ”Da Jesus så deres tro…” tilgiver han den lammes synder og helbreder ham (Markusevangeliet, kapitel 2). Flere steder siger Jesus ligefrem: ”Din tro har frelst dig…” 

Også for Paulus er troen central. I Romerbrevet taler han om, at vi ”retfærdiggøres” af tro. Det vil sige, at vi frelses ved troen. 

LÆS OGSÅ:Hvorfor har vi brug for at tro?

Luther taler om troen som et kriterium for, at vi har hørt og forstået evangeliet. Ikke bare som teori, men at ”ordet vækker troen i vores hjerter”, og derfor frelses vi ved tro. 

Frelsen er Guds handling i forhold til os mennesker. Vi kan ikke gøre noget aktivt i forhold til frelse. Heller ikke tro. Tro er ikke noget, vi præsterer, det er noget, vi får givet. 
 
For Luther er tro ikke en overbevisning om, at noget er til, men tillid, taknemmelighed og tiltro. At tro på noget er at have tillid til det. Kristen tro er at have tillid til Gud. At have tillid til Gud er en særlig måde at leve sit liv på. Man kan sige, at den kristne tro genbeskriver mit liv for mig, at jeg i lyset af kristendommen ser andet og mere end uden. Derfor er troen også en nyskabelse. 

LÆS OGSÅ: Hvad kan man bruge troen til?
 
Forholdet til Gud nyskaber mit liv, fordi det forhold ikke kan være til uden at skabe mening. Forholdet til Gud sætter mit liv ind i en bestemt ramme, som et menneske overfor Gud. 

I det forhold ophører jeg med kun at være den, der beskriver Gud eller skaber Gud i mit billede, og bliver den, som er beskrevet som Guds skabning. I troen er jeg subjekt i min egen tilværelse, men jeg er samtidig objekt for den Gud, som handler med mig, som taler til mig, frelser mig og elsker mig.
 
Der er meget stor forskel på, hvor eksplicit vi mennesker har brug for at udtrykke vores tro og også på, hvordan vi føler den. Menneskets følelser er som oftest meget flygtige, og sådan er det naturligvis også i vores forhold til Gud. 

Både troen og tvivlen er en del af den menneskelige tilværelse og får plads i evangeliet. Vores frelse afhænger ikke af, hvordan og hvor meget vi føler troen og kærligheden til Gud. Den tro, vi frelses ved, er større end vores. Den er Guds.

LÆS OGSÅ: Hvorfor svarer Gud mig ikke?

Du spørger: ”Gud kan vel elske os, skønt vi ikke nødvendigvis elsker ham?” På sin vis kan du have ret, men det også et udtryk for et snævert syn på Guds kærlighed. ”Gud er kærlighed”, sådan står der i Første Johannesbrev kapitel 4. 

Kærligheden til Gud og kærligheden til vores næste er så stærkt forbundet, at det ikke kan skilles ad. Kærligheden til Gud kommer til udtryk i kærligheden mellem mennesker. Se for eksempel her: ”Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.” (Første Johannesbrev, kapitel 4 vers 11-12)

Forholdet mellem Gud og mennesker skal ikke forstås sådan ”noget for noget”-agtigt, men som et forhold jeg er sat ind i, som jeg kan leve af (tro/tillid), og som jeg ikke kan falde ud af (frelse).

Med venlig hilsen
Hanne Jul Jakobsen
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.