LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Spørg

Hvorfor tillader Gud, at uskyldige skal lide?

MENINGSLØST - mod slutningen af 2. verdenskrig blev hundreder - fortrinsvis jøder - henrettet ved Donaus bred i Budapest. HVORFOR? Et monument bestående af 60 par jernsko fastholder denne tragedie. Foto: Figurniy Sergey

I Jobs bog står der, at Gud han "ænser ej vrangt," selvom folk og børn lider. Dagens spørger er ikke den første til at undres over Guds manglende indgriben i verdens uret

Spørgsmål:

Hvorfor helbreder Gud ikke kræft, ALS, Alzheimers og andre frygtelige sygdomme?

Krig, tortur, mord og rigtig mange andre frygtelige ting kan blive undskyldt med "det er, fordi mennesket har en fri vilje", men det kan sygdomme som ALS og de fleste kræftformer ikke (her taler vi ikke om kæderygeren, der har fået lungekræft efter 40 års konstant rygning, men barnet der uforskyldt får leukæmi).

Jesus siger, "Spørg, og du skal få", og at man kan helbrede i hans navn, hvis bare man har troen. Jeg tror, der er rigtig mange børn, forældre, voksne og ældre, der har bedt på deres grædende knæ i ren tro, hvor deres mange bønner og tro ikke har helbredt.

Hvorfor tillader Gud dette? Hvorfor får nogen uforskyldt frygtelige og smertefulde sygdomme, når Gud KAN helbrede?

Med venlig hilsen
Louise

Svar:

Kære Louise

Det spørgsmål, du stiller, er der ikke noget fikst svar på.

Du har ret i, at en stor del – det meste - af det onde, vi møder, kan forklares med, at vi mennesker vælger forkert i mange situationer. Det gælder i det personlige liv, men også ved at vores samfundsindretning og brug af tekniske løsninger er indrettet efter kortsigtede gevinster - uden visdom.

Under alle omstændigheder står vi dog tilbage med mange gåder. Hvorfor rammer det onde lige netop dét menneske? Og der er jordskælv og andre ulykker, som ikke skyldes menneskers indblanding.

Vi må indse, at det onde dybest set er en gåde. Men det er det gode også - der sker jo massevis af daglige, små mirakler!

Vi ville have flere kræfter til at være til glæde og gavn for dem, der har noget tungt at kæmpe med, hvis vi havde bedre blik for den godhed, der uforskyldt kommer os til gode. Tit ænser vi det slet ikke, men tappes for livsmod ved i stedet at fokusere på det, der er besværligt og ondt.

Andres lidelse og tab kan indebære et kald til os om at vise vores menneskelighed. Det er ofte den slags situationer, der bringer mennesker virkelig tæt på hinanden og skaber grobund for håb, og det er påfaldende, så tit man hører folk fortælle, at netop i en stor sorg erfarede de Guds styrkende nærhed.

Frem for at stirre os modløse på det onde, som vi ikke forstår, er det vores opgave at være til hjælp og trøst for dem, der lider. Det hører med til det store ansvar, vi er betroede ved at være mennesker. Medfølelse, indlevelse og handlekraft er dyrebare egenskaber ved mennesket.

Men hvorfor, spørger du, helbreder Gud ikke bare, når mennesker i deres bønner beder om det?

Det gør Gud vel også i mange tilfælde - ikke nødvendigvis på en måde vi vil kalde mirakuløs, men gennem læger og på andre skjulte måder.

Tilbage er så de mange tilfælde, hvor det ikke sker.

I mange tilfælde er det måske, fordi Gud bedre end vi ved, hvad der er bedst? Men også hvor et tab virker helt meningsløst, er det kristendommens budskab, at Gud har sine skjulte veje, og i sidste ende ligger der i troen på det evige liv en fortrøstning til, at Gud i sit rige vil genoprette det liv, der her på jorden ikke nåede sit mål.

Venlig hilsen
Johannes Værge
Pensioneret præst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.