Spørg

Hvornår blev den første kristne påske fejret?

Det Jesus fejrede i den jødiske påske var ikke sin egen opstandelse, som vi kristne gør i vor påske, skriver sognepræst Poul Joachim Stender. Foto: Arkiv.

Hvornår blev den kristne påske fejret første gang, spørger en læser. Sognepræst Poul Joachim Stender svarer på spørgsmålet og forklarer, hvorfor den jødiske og kristne påske i mange år blev fejret samtidigt

Spørgsmål:

Kære Brevkasse

Hvornår blev den første kristne påske fejret?

Venlig hilsen

Jens

Svar:

Kære Jens

Påske på Jesu tid

Jesus var jøde og holdt jødisk påske. Det var han opdraget til. I Lukasevangeliet kan man læse, hvordan han 12 år gammel tog med sine forældre til Jerusalem til påskefesten. Ligeledes kan man læse, hvordan den voksne Jesus, da den jødiske påske, ”de usyrede brøds fest”, nærmer sig, sender disciplene Peter og Johannes af sted for at forberede påskemåltidet.

Det Jesus fejrede i den jødiske påske var ikke sin egen opstandelse, som vi kristne gør i vor påske. Han fejrede jødernes mirakløse udvandring fra Egypten efter 400 år som Faraos slaver. Men til det sidste påskemåltid han spiser med sine disciple, lægger han en ny betydning i påsken. Han gør sig selv til det påskelam, som jøderne slagtede i påsken for at mindes udfrielsen fra Egypten.

Som lammet blev slagtet i Jerusalems tempel, vil han lade sig slagte på korset og opstå fra de døde for at give os frihed. På en måde kan man godt sige, at Jesus sidste jødiske påskefejring med sine disciple bliver den første kristne påske.

Men så enkelt er det ikke. Meget tyder på, at de kristne i både det 1. og 2. århundrede blev ved med at fejre påske samtidig med jøderne. Men at de højst sandsynligt har lagt et andet indhold i påsken end jøderne. På grund af et oprør blandt jøderne mod den romerske besættelsesmagt, smider kejser Hadrian jøderne ud af Jerusalem. Han ændrer tilmed byens navn til Ælia Capitolina. De kristne får lov at blive.

Den kristne påskefejring

Men de kristne er klar over, at de kan få store problemer, hvis de fortsætter med at fejre påske på samme tidspunkt som jøderne. Kejser Hadrian har nemlig forbudt alle jødiske traditioner og skikke. Derfor bliver de kristne nødt til at lægge deres påske på en anden dag end jødernes påske. Biskoppen i Rom insisterer for eksempel på, at kristne skal fejre påske på den søndag, der følger efter den 14. Nisan, hvor jøderne havde deres påske. Men det er først i 325, ved et koncil i Nikæa, at det bliver fastlagt, at den kristne påske skal ligge anderledes end den jødiske påske. Nemlig den første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Meget tyder derfor på, at det først er omkring 200-300 tallet, at den kristne påske, i alt fald tidsmæssigt, adskiller sig fra den jødiske påske.

Venlig hilsen
Poul Joachim Stender
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.