Spørg

Hvornår holdt man julegudstjeneste første gang?

Der er skriftlig dokumentation for, at man i Rom i 336 regnede 25. december for kirkeårets start, fordi denne dag betegnede Jesu fødsel. Så da kristendommen kom til Danmark og Norge, var det at fejre julegudstjeneste en gammel kirkelig tradition og fest, skriver professor og dr. theol. Kurt E. Larsen Foto: Nima stock

Hvornår blev den første julegudstjeneste holdt i Danmark og i Norge, spørger en læser. Professor og dr. theol. Kurt E. Larsen svarer, hvornår og hvordan traditionen med julegudstjenester opstod

Spørgsmål:

Hvornår blev den første julegudstjeneste holdt i Danmark og i Norge?

Hilsen Kjell

Svar:

Kære Kjell,
 
Julegudstjenesten – forstået som en fejring af Jesu fødsel på den 25. december - er opstået forholdsvist sent i den kristne kirkes kalender. Påsken var fra begyndelsen den store kristne højtid, men Jesu fødsel – hans mennesketilblivelse – var også et vigtigt led i troen.

Derfor opstod ønsket om at fejre også den begivenhed. Man vidste bare ikke noget om tidspunktet for Jesu fødsel. 
Man begyndte at henlægge fejringen af Jesu fødsel til 25. december i 300-tallet.

Der er skriftlig dokumentation for, at man i Rom i 336 regnede 25. december for kirkeårets start, fordi denne dag betegnede Jesu fødsel.
Så da kristendommen kom til Danmark og Norge, var det at fejre julegudstjeneste en gammel kirkelig tradition og fest.

Det har man uden tvivl gjort også her i Norden, i Danmark lige fra Ansgars tid omkring 850 og i Norge noget senere.
 
Med venlig hilsen
Kurt E. Larsen
Professor, dr. theol.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.