Spørg

Er Paradiset og Edens have det samme?

Det fremgår klart af den græske tekst, at ordene "I dag skal du være med mig i Paradis" er at forstå som en gengivelse af, hvad Jesus sagde, skriver dr.theol. Helge Kjær Nielsen. Foto: Colourbox

Kan man sætte lighedstegn mellem Paradiset og Edens have? Og hvordan skal vi forstå Jesus' svar på korset, når han siger til den ene røver, at de skal være sammen i Paradis i dag? Jesus var jo i graven i tre dage derefter, skriver en læser. Dr.theol Helge Kjær Nielsen svarer på spørgsmålet

Spørgsmål:

I uncialhåndskrifterne (teksttype, som blev brugt omkring det 4. århundrede, red.) var der ingen tegnsætning. Så mit spørgsmål er som følger; hvorfor sætter man kolonet i Lukasevangeliet 23,43 sådan, at Jesus skulle være sammen med røveren i Paradis dén dag, når han var i graven tre dage og jævnfør Apostlenes Gerninger 1,3? Der gik altså 43 dage.

Er Paradiset Edens have, eller hvordan skal det forstås?

Venlig hilsen Erik

Svar:

Det fremgår klart af den græske tekst, at ordene ”I dag skal du være med mig i Paradis” er at forstå som en gengivelse af, hvad Jesus sagde. Vi har altså direkte tale. Derfor skal der på dansk være kolon ved slutningen af den foregående sætning. Det er der i øvrigt også i den græske tekstudgave, der ligger til grund for oversættelsen.

Hvis man forstår det sådan, at røveren ikke kunne være med Jesus i Paradis før hans opstandelse og himmelfart på den tredje dag (Lukasevangeliet kapitel 24 vers 36-53), synes der umiddelbart at være et problem med udtrykket ”i dag”, som vi har i kapitel 23 vers 43. En fortolker gør gældende, at Lukas ikke har været opmærksom på denne vanskelighed. Men man kan også forstå verset sådan, at røveren ved at sætte sit håb til Jesus og dermed opnå fællesskab med ham straks indgår i Guds rige, der jo allerede er brudt ind i denne verden, og får del i det fuldkomne liv, der hører dette rige til. Det er at være med i Paradis.

Sådan forstået er Jesu opstandelse på den tredje dag ikke en forudsætning for at få del i det nye liv, der her refereres til med ordet Paradis.

Angående dit spørgsmål om Paradis og Edens have har jeg følgende svar: Blandt andet i Anden Mosebog kapitel 2 vers 8 og 10 forekommer der på hebraisk et ord, der på dansk er oversat med have: ”Gud plantede en have i Eden” (vers 8).

I den græske oversættelse af Det Gamle Testamente, kaldet Septuaginta, forekommer i disse vers ordet ’parádeisos’, hvilket på dansk oversættes med ordet Paradis. Hensigten med denne oversættelse er næppe at fremlægge en anden forståelse. På den baggrund kan man sige, at Paradis betydningsmæssigt svarer til Edens have.

Venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol., lektor emeritus iDet Nye Testamente.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.