Spørg

Kan mit barnebarn blive døbt i vores have?

Tidligere har hjemmedåb været langt mere almindelig end i dag, fordi man ønskede børnene døbt så tidlig som muligt, men til gengæld fulgte der så ofte en fremstilling i kirken nogen tid efter, skriver Kaj Bollmann, der er sognepræst.

Det vil være op til den lokale præst, om vedkommende vil døbe barnet i bedsteforældrenes have, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørgsmål

Kære brevkasse

Kan man blive døbt hjemme med hjælp af en præst? 

Mit barnebarn på fem år vil gerne døbes, men er meget genert og vil nyde at blive døbt i bedsteforældrenes have.

Venlig hilsen
Gitte

Svar

Kære Gitte

Svaret på det spørgsmål er ikke helt ukompliceret. I princippet er hjemmedåb mulig. Jeg har selv døbt et barn hjemme med kort varsel, fordi forældre og barn skulle flyve til USA og fandt ud af, at de gerne ville have barnet døbt inden rejsen.
 
Problemet i dette tilfælde er begrundelsen: at den generte femårige ville ”nyde at blive døbt i bedsteforældrenes have”. Det stiller handlingen på linje med vielser i det fri, hvor der jo er betydelig uenighed blandt præsterne, og hvor præster har ret til at sige nej. 

LÆS OGSÅ: Kan vi hjemmedøbe vores barn?
 
Hjemmedåb er i almindelighed sidestillet med nøddåb. Altså en dåb, hvor det efter omstændighederne skønnes, at det ikke er muligt at holde dåben i kirken på grund af barnets sygdom eller andre tvingende omstændigheder. Den forudsætning kan jo ikke siges at være til stede i dette tilfælde.
 
Det vil derfor være op til den lokale præst, om vedkommende vil døbe barnet i bedsteforældrenes have. Der er derimod intet til hinder for, at barnet kan blive døbt i kirken uden for en gudstjeneste, altså en handling, hvor der kun er de deltagere til stede, som familien ønsker, herunder naturligvis fadderne.

LÆS OGSÅ: Hvorfor døber man babyer?
 
Tidligere har hjemmedåb været langt mere almindelig end i dag, fordi man ønskede børnene døbt så tidlig som muligt, men til gengæld fulgte der så ofte en fremstilling i kirken nogen tid efter. I Finland var hjemmedåb det helt almindelige indtil for en generation siden.
 
I Danmark har vi i kraft af den grundtvigske vægtlægning på dåb og nadver regnet dåben for en del af gudstjenesten og lagt meget vægt på, at dåb finder sted ved en offentlig gudstjeneste også for at markere, at den døbte ved dåben modtages af menigheden.
 
Endelig skal man ikke glemme, at enhver døbt har mulighed for at foretage en dåb. Døbes barnet i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, kan dåben anmeldes til den lokale kirkebogsførende sognepræst og vil være gyldig.
 
Mange hilsner
Kaj Bollmann
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.