Spørg

Løj Josef og Maria om jomfrufødslen?

Alle skrifter deler den overbevisning, at Jesus er Guds søn. Det er tydeligvis for dem det afgørende, skriver Helge Kjær Nielsen, der er dr.theol. Foto: Fotolia

Kan Josef og Maria have løjet om, at Maria var jomfru, fordi det var en synd at have samleje før ægteskabet, spørger en læser. Helge Kjær Nielsen, der dr.theol. i Det Nye Testamente, svarer

Spørgsmål

Kære brevkasse

Kan Josef og Maria have løjet om, at Maria var jomfru, fordi det var en synd at have samleje før ægteskabet?

Venlig hilsen
Joachim

Svar

Kære Joachim

Du synes ikke at være den første, der overvejer, om det skulle forholde sig anderledes med Josef og Maria, end det fortælles. Vi har et apokryft evangelium med det mærkelige navn ”Jakobs Forevangelium”.

Dette evangelium har man valgt ikke at tage med i Bibelen. Derfor kaldes det apokryft. I det skrift fortælles det, at de skriftkloge anklagede Josef for at have ”stjålet sig til at ligge hos Maria”, men blot ikke fortalt det. De anstillede derfor en bestemt prøve, der godtgjorde, at de havde uret.

I virkeligheden lader dit spørgsmål sig ikke besvare. Vi kan stille mange spørgsmål til den historiske nøjagtighed i mange gamle skrifter, som vi ikke har mulighed for at besvare. Det gælder også de bibelske skrifter.

Derimod er der noget andet, vi har mulighed for at svare på. Vi kan svare på, hvordan evangelisterne Matthæus og Lukas har forstået det. Matthæus skriver udtrykkeligt, at Josef og Maria ikke havde været sammen, og at Maria var blevet med barn ved Helligånden (Mattæusevangeliet kapitel 1 vers 18-19. Se også Lukasevangeliet kapitel 1 vers 34-35).

Det er sådan, de to evangelister vil have læserne til at forstå det ud fra den overbevisning, at det med Jesu undfangelse gik til på en særlig måde.

Samtidig fremgår det af Mattæusevangeliet kapitel 1 vers 22-23, at Matthæus forstår Jesu fødsel som en opfyldelse af et af Guds mange løfter. I dette tilfælde løftet i Esajas’ Bog kapitel 7 vers 14, hvor der ganske vist ikke står jomfru, men ung kvinde.

Der synes ikke at være andre skrifter i Det Nye Testamente, der giver udtryk for, at de forstår Jesu fødsel som en jomfrufødsel. Men alle skrifter deler den overbevisning, at Jesus er Guds søn. Det er tydeligvis for dem det afgørende.

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. i Det Nye Testamente

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.