LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Spørg

Hvorfor ville de tre vise mænd tilbede Jesus?

Såvel de vise mænd som hyrderne tog del i glæden over det barn, der var født. De var så at sige med i det samme takkekor, skriver dr.theol. Helge Kjær Nielsen. Foto: Rawpixel.com - Fotolia

Hvis de vise mænd kom fra Østen, var de vel ikke jøder, så hvorfor ville de tilbede Jesus, jødernes konge, spørger en læser. Helge Kjær Nielsen, der er dr.theol. og forhenværende lektor i Det Nye Testamente, svarer

Spørgsmål:

Kære brevkasse

I Matthæusevangeliet nævnes det, at det er vise mænd fra Østerland, der kommer med gaver i forbindelse med Jesus' fødsel, mens det i Lukasevangeliet er hyrder på en mark. Er der en af udlægning, der betragtes som mere rigtig end den anden?

Og hvis de vise mænd kom fra Østen, var de vel ikke jøder, så hvorfor vil de tilbede jødernes konge?

Venlig hilsen
Christina

Svar:

Kære Christina

Kun to af vore kanoniske evangelier, nemlig Matthæus- og Lukasevangeliet, fortæller om begivenhederne i forbindelse med Jesu fødsel.

Fortællingerne betegnes ofte som legendariske, og hermed tilkendegives det, at det ikke er muligt at afgøre, om de rummer en historisk kerne. I givet fald er det ikke den, der for fortælleren er vigtig. Det er den udformning, fortælleren giver fortællingen. Han fortæller på en sådan måde, at han får tydeliggjort, hvad han vil sige tilhøreren/læseren med den.

Sådan er det også med fortællingen om de vise mænd, og når det gælder den fortælling, er det tydeligt, at der føjes stadig nye legendariske træk til. At der skulle være tre, at de skulle være konger, og at de skulle være hellige, fortæller Matthæusevangeliet ikke noget om. Han angiver for eksempel heller ikke deres navne. Blandt andet af den kirkelige kunst fremgår det tydeligt, at der føjes stadig nye træk til historien.

Du rejser det spørgsmål, hvorfor de vise mænd, der ifølge fortællingen kommer fra Østen, og derfor må antages at være ikke-jøder, tager afsted for at tilbede jødernes konge. Læser man fortællingen så at sige som en reportage, er der anledning til at stille dette spørgsmål, men opfattes den som en legende, må man forstå det sådan, at det netop er vigtigt, at det handler om ikke-jøder. Det viser nemlig, at den ikke-jødiske verden, i øvrigt i modsætning til den samtidige jødiske kong Herodes, anerkendte Jesus som den nye konge – som hele verdens konge.

Første del af dit spørgsmålet synes at forudsætte den forståelse, at der er en modsætning mellem på en ene side Matthæus’ fortælling, ifølge hvilken det var de vise mænd, der kom med gaver til Jesus, og på den anden side det Lukas fortæller om hyrderne.

Jeg er ikke klar over, hvori modsætningen skulle bestå. Derimod kan jeg se en vigtig overensstemmelse. Såvel de vise mænd som hyrderne tog del i glæden over det barn, der var født. De var så at sige med i det samme takkekor. Og julenat var det englene, der sang for.

Hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. og forhenværende lektor i Det Nye Testamente

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.