Fastetanker fra Vadstena

Kan vi skelne mellem prøvelser og fristelser?

I Vadstena Pilgrimscentrum samles en gruppe unge studerende for at tale om, hvad faste er for dem. Her ses St. Birgittas Kirke, der ligger i Vadstena i Sverige, hvor pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith tilbringer fastetiden i byens pilgrimscentrum.

På svensk er der en markant forskel mellem prøvelser og fristelser. En prøvelse er Guds tale til os, hvorimod en fristelse leder os på vildspor. Læs eller genlæs pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seiths beretning fra Vadstenas pilgrimscentrum

Bibelens helt store, centrale fasteberetning er fortællingen om Jesus, som vandrede 40 dage i ørkenen. Her blev han båret af engle, men også fristet af Djævelen selv.

I Vadstena Pilgrimscentrum samles en gruppe unge studerende for at tale om, hvad faste er for dem. Vi har lige været til pilgrimsmesse i Klosterkyrkan, hvor vi under kirkens store hvælvinger delte brød og vin, på en ganske enkel måde, i en cirkel, hvor først brødet, siden vinen, gik fra person til person.

Læs første del af Elisabeth Knox-Seiths fasteblog her: Fasten handler om det menneske, jeg egentlig er

Cirklen symboliserer fællesskabet, og ligeværdigheden – og præsten er ikke mere end andre, men bare en formidler. Selve rammen om nadverfejringen er en ganske enkel liturgi, bygget op over salme 23, ”Herren er min hyrde”. De unge inddrages også selv som læsere af dagens tekster og deltager med stor opmærksomhed.

Hver dag, i over 10 år, har pilgrimsmessen været fejret af en stor gruppe frivillige og pilgrimscentrums præster. Det startede i fasten, for 11 år siden, fortæller en af dem, der er kommet som frivillig i Pilgrimscentrum gennem mange år.

Netop på grund af fasten havde hun mærket et stort behov for at modtage nadver hver dag, at være under forsoningens tegn, kunne være tæt på Gud. Hun spurgte en af Pilgrimscentrums præster, Tomas Wettermark, om ikke de kunne dele brød og vin.

Hver dag sad de i et lille kapel på første sal i Pilgrimscentrum, klokken 8, og fejrede pilgrimsmessen sammen – som to vandrere på vejen. Siden kom flere og flere til og ville være med. Det endte med at blive en del af den faste puls i Pilgrimscentrums virke, selve ”hjerteslaget”, som holder det hele sammen. Udover pilgrimsmessen fejres også tidebønner, klokken 9, 12 og 15. Og nogle gange er der endnu en pilgrimsmesse om aftenen.

De unge samles i Pilgrimscentrums café og sidder rundt om bordene på bænke, mens de drikker kaffe og spiser hjemmelavet morgenbrød, som husmoderen i caféen har bagt. Det er enkelt, men godt. Tomas Wettermark, som igen denne morgen stod for pilgrimsmessen, indleder samtalen med at spørge de unge om, hvilke ord, der falder dem ind når de tænker på fristelser og prøvelser.

”Død” er et af de ord, som popper stærkt op hos flere. Hvad er det for en kraft, som nogle gange trækker modsat livet? Er det en fristelse eller en prøvelse? Hvad kommer fra os selv? Hvad kommer fra Gud? Kan Gud finde på at prøve os? Og hvordan gør han det?

De unge læser fra Jakobsbrevet kapitel 1, vers 13-14, hvori der står:

"Men ingen, som bliver fristet, må sige: 'Jeg bliver fristet af Gud;' for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én."

På svensk er der en markant forskel mellem prøvelser og fristelser – en forskel, som ikke fremgår af vores danske bibel. For de unge bliver det vigtige spørgsmål netop at skelne: En prøvelse kan være noget positivt, som egentlig er Guds tale til os, for at styrke os i troen. Hvorimod en fristelse kan være noget, som leder på vildspor – præcis som da Jesus i ørkenen blev fristet af djævlen til at sige ja til verdens magt og rigdom.

Man kan sige, det var en prøvelse – men han måtte være stærk nok til at modstå selve fristelsen. Altså: Prøven var ikke at lade sig friste.

Sådan er det ikke alttid med os, fortaeller de unge. Det er ikke nemt at stå i mod. Der bliver hele tiden trukket i os fra hid og did, internet, overfladiske ting, ligegyldigheder ... ønsket om prestige, at spille smart, at være god i de andres øjne. Og man kan længes mod døden uden at vide hvorfor.

En prøvelse skal man tage alvorligt og kæmpe med – en fristelse skal man afstå fra, synes der at være enighed om blandt alle.

Men hvad er den egentlige, dybe fristelse udover alle de ydre ting, som lokker os? I samtalens løb står det klart, at det er at miste tilliden til Gud. Hvis tilliden forsvinder, så forsvinder selve det, som bærer os i livet. Vores grundlag. Det kan det være meget sårbart at miste troen. Og det sker ganske nemt.

I samtalen bliver det klart, at faste handler om at komme ind til troens kerne, hvad det er, som egentlig forbinder os med Gud. Hvordan genopretter vi tilliden, når den er mistet? Måske er den forsvundet, fordi vi har oplevet store sår. Måske må vi forsone os med nogle, som står os nær, før vi kan stole på Gud igen. Måske er det netop troen på Gud, som gør os i stand til at forsone os med andre.

Det er bevægende at høre unge tale så alvorligt om tro og tillid, forsoning og håb, midt i fastetiden. Måske er det de enkle rammer på Pilgrimscentrum, morgenbønnen og den omsorg, som pulserer som et atmosfære i huset, som gør det muligt at nå hinanden og vandre sammen ind i et troslandskab, som rummer både ærlighed og håb.