Spørg

Er der forskel på den romersk-katolske kirke og folkekirkens opfattelse af Gud?

Guds eksistens afhænger ikke af, hvorvidt mennesket tror eller ej. Det er romersk-katolske og evangelisk-protestantiske og alle kristne i øvrigt enige om. Foto: Aaron Burden/Unsplash

En læser undrer sig over, hvorvidt den romersk-katolske kirke og folkekirken har forskellige opfattelser af Gud. Sognepræst Michael Lerche Nygaard svarer

Spørgsmål:
Hej,

Jeg har forsøgt at finde en enkel måde at beskrive forskellen mellem folkekirkens og den romersk-katolske kirkes opfattelse af Gud. Hvis det altså kan lade sig gøre på en enkel måde. Jeg forsøger at beskriver forskellen på det holistiske i den romersk-katolske Kirke og den personlige tro i folkekirken.

En formel jeg er kommet frem til: Ifølge den romersk-katolske Kirkes troslære findes Gud, uanset om du tror eller ej. Ifølge folkekirkens troslære findes Gud, når du tror.

Er jeg helt galt på den, eller mangler der bare en anelse før, den er der?

Med venlige hilsener,

Paul

Svar:
Kære Paul

Med dit eget udtryk er du ”galt på den”, og jeg vil gerne prøve at forklare det. Der er ingen forskel mellem den romersk-katolske kirkes og den evangelisk-lutherske folkekirkes opfattelse af Guds eksistens. Begge tager udgangspunkt i den samme bibel, der omtaler Gud som den, der eksisterer forud for mennesker og helt uafhængigt af menneskers tro eller mangel på samme.

Derimod eksisterer vi mennesker kun, fordi Gud vil det. Vi lever kun, fordi Gud har besluttet det, og hvert øjeblik giver han os liv. Det gælder både dem, der tror på ham, og dem, der ikke gør.

Alle får vi livet af Gud. Hans egen eksistens skyldes ikke, om folk tror på ham eller ej. Han er ikke et fantasifoster, mennesker har skabt. Derimod har han skabt os, og han eksisterer selv, uanset om vi tror på ham eller ej. Salmedigteren Petter Das beskriver det i salmen ”Herre Gud, dit dyre navn og ære.” Her står der: ”Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde”.

Det er en salme, som alle kirkesamfund i hele verden kunne skrive under på, for alle kristne regner Guds eksistens for at gå forud for vores eksistens. Gud er der, uanset om vi tror på ham eller ej. Det er derfor, det er så vigtigt for kristne, at andre hører om ham og kommer til tro på hans søn Jesus. For vi tror, at alle mennesker uden undtagelse skal møde Gud engang, og så vil vi hver især blive konfronteret med, om vi tror på Jesus eller ikke. Hvis Gud kun fandtes, hvis man troede på ham, var der ikke nogen grund til at flere skulle komme til tro på ham.

Hvis du har lyst til at læse noget mere om, hvad det betyder, at Gud findes, vil jeg anbefale dig at læse Johannesevangeliet. Her viser Jesus, hvem Gud er, ved at gøre en række tegn, som både de, der tror, og de, der ikke tror, skal se. Formålet er, at mennesker skal lære Gud at kende. Ikke fordi Gud findes mere eller mindre af den grund, men fordi Gud under alle omstændigheder findes.

Med venlig hilsen
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.