Spørg

Hvad betyder "forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere" i Fadervor?

Hvad betyder sætningen "forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere", der er en del af bønnen Fadervor? spørger en læser. Foto: Himsan/Pixabay

En læser undrer sig over en formulering i Fadervor, der lyder som om Guds tilgivelse er betinget af, at vi tilgiver. Sognepræst Hanne Sander svarer

Spørgsmål:
Jeg har ofte undret mig over formuleringen i Fadervor: forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.

Det lyder som om vi er forbilleder for Gud, når det gælder tilgivelse og ikke omvendt. Altså: Tilgiv os på samme måde som vi tilgiver. Se på hvordan vi tilgiver andre, og gør så det samme for os.

Hvordan udlægges bønnen i den luthersk evangeliske kristendom?

Mvh Pauli

Svar:
Kære spørger

Dit spørgsmål om Fadervors 5. bøn er ikke helt let at besvare, for det er rigtigt, at formuleringen lyder som om Guds tilgivelse er betinget af at vi tilgiver.

Men jeg bruger gerne lignelsen, der kaldes lignelsen om den gældbundne tjener som en slags forklaring. Lignelsen står i Matthæusevangeliet kapitel 18 vers 21-35 og handler om en tjener, der har fået eftergivet en meget stor gæld, men ikke vil eftergive sin med-tjener noget som helst.

At blive tilgivet og at kunne tilgive hænger altså sammen i den forstand, at man ikke er fri = tilgivet, så længe man ikke også selv kan tilgive.

Hvis man slår op bag i salmebogen under Luthers forklaring til Fadervor, siger Luther da også, at Guds tilgivelse til os i den grad ligger under hele vores liv, at vi på den måde bliver i stand til at tilgive.

Med venlig hilsen
Hanne Sander
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.