Spørg

Hvilken religion havde de tre vise mænd?

Det er lettere at svare på, hvad de tre vise mænd ikke var, end på, hvad de var. At de ikke var jøder, har du helt ret i, svarer præst Kaj Bolmann. Foto: Christos Georghiou/Panthermedia/Iris/Ritzau Scanpix

Hvis de vise mænd kom fra Østerland og ikke var jøder, hvilken religion tilhørte de så? spørger en læser. Betegnelsen vismænd leder os lidt på sporet, svarer præst Kaj Bollmann

Spørgsmål

Hej brevkasse

Hvis de vise mænd fra Østerland ikke var jøder, hvilken religion havde de så?

Med venlig hilsen
Elise

Svar

Kære Elise

Det er lettere at svare på, hvad de tre vise mænd ikke var, end på, hvad de var. At de ikke var jøder, har du helt ret i. Den korte beretning i Mattæus – som i øvrigt ikke nævner tallet tre, men taler om ”nogle” – fortæller, at de kommer fra Østerland. Det er jo et temmelig vidt begreb, der rummer mange muligheder; men betegnelsen ”vismænd” leder os lidt på sporet: Det er en oversættelse af det græske ”magoi”, som vi kender fra ”magi” og magikere.

På Jesu tid brugte man mest dette udtryk om persiske præster fra ikke mindst den zoroastriske reli-gion (Zarathustra); men det er langt fra sikkert, at det præcis er denne, der hentydes til.

I Persien var der mange religiøse traditioner, der blandede sig. Samtidig viser beretningen, at de var astrologer, stjernetydere, der brugte stjernebilleder og himmellegemer som en del af deres visdomsunivers og religion. Det gjorde for eksempel de gamle kaldæere i Babylon. Så Mattæus kan også tænke på dem, eller måske blander han bare flere af de for jøderne mærkelige hedenske religioner østpå.

Det er meget betegnende, at både Lukas og Mattæus lader de første vidner til Jesu fødsel være mennesker, der ikke tilhører det pæne jødiske establishment. Lukas, som jo er den sociale evangelist, lader de første vidner være folk på samfundets rand: hyrder. Mattæus lader dem være hedninge: vismænd/præster fra en helt fremmed religion. Begge de to evangelister har det grænseoverskridende ved evangeliet med lige fra begyndelsen.

Jødedommen afviste enhver form for astrologi som synd og blasfemi og betragtede de kaldæiske stjernetydere som troldmænd. Derfra fik ordene ”magi” og ”magisk” en tvetydig betydning i den senere kristne og vestlige tradition, både som hemmelighedsfuldt og overnaturligt og som trolddomskunst eller ”sortekunst”, som skulle bekæmpes som djævelskab.

Historien om de vise mænd kendes kun hos Mattæus, så historisk er den svær at dokumentere. Ikke desto mindre er beretningen fuld af magi. Og den bliver det da ikke mindre af den senere tradition, der i middelalderen skaber et helt fast billede af ”de Hellige Tre Konger”, hvor den ene er gul (kineser), den anden er lys (europæer) og den tredje er mørk (afrikaner). Og så er det jo svært at tale om en fælles religion for dem.

Og dog: middelalderlegenden fortæller nemlig, at de Hellige tre Konger efter Jesu fødsel drog til Indien, og efter Jesu død og opstandelse blev de kristne, døbt af Indiens apostel sankt Thomas. De blev sågar, inden de døde over 100 år gamle, biskopper i Indien. Men da er vi altså langt inde i legendestoffet.

Venlig hilsen
Kaj Bollmann
Præst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.