Gud leder os vel ikke i fristelse?

Mennesker undgår ikke at blive udsat for prøvelser, der anfægter troen, skriver lektor Helge Kjær Nielsen. Foto: Jens Bach.

Når vi beder Fadervor, beder vi om, at Gud vil spare os for den prøvelse, der fører til, at troen mistes, svarer teolog Helge Kjær Nielsen

Spørgsmål:

Jesus lærte os "Fadervor", men der må foreligge en fejlagtig oversættelse fra aramæisk, for det strider mod alt i Jesu lærdom, at Gud skulle lede os ud i fristelse. Derfor mener jeg, at ordene burde være: 'Lad os ikke blive ledt ud i fristelse'. Har jeg ret deri?

Mogens Larsen

Svar:

Sjette bøn i Fadervor (ifølge Matthæus) har givet anledning til undren, og gør det stadig. Den strider jo i den grad mod vore forestillinger om Gud, at han skulle lede mennesker ind i fristelse, som det er gengivet i den danske bibeloversættelse.

Vi er i vores forståelse mere på linje med Jakobsbrevet 1,13, hvor det siges, at Gud ikke frister nogen.

Det kan være en hjælp at se på andre oversættelser. I den svenske bibeloversættelse finder vi følgende formulering: Och utsätt oss inte for prövning.

Hos Anna Sophie og Paul Seidelin læser vi: Før os ikke ud i prøvelse.

I Den Nye Aftale (Det Nye Testamente på nudansk) er formuleringen: Lad være med at sætte os på prøve. En lignende gengivelse af den sjette bøn argumenteres der for i en række fortolkninger af Fadervor.

Den afgørende forskel er, som det fremgår, at det ikke er ordet fristelse, men prøvelse, der er valgt. Det er i begge tilfælde en oversættelse af samme græske ord (peirasmós).

Dette ord forekommer ca. tyve gange i Det Nye Testamente og er adskillige gange oversat ved prøvelse.

Et par eksempler. I lignelsen om sædemanden hedder det i Lukasevangeliet 8,13: De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det; men de har ikke rod, de tror kun til en tid og falder fra, når prøvelsen sætter ind.

I Johannes Åbenbaring kan vi i 3,10 læse: Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden.

Og i Jakobsbrevet 1,12 hedder det: Salig er den, der holder ud i prøvelse.

Mennesker undgår ikke at blive udsat for prøvelser, der anfægter troen og kan få dem til at falde fra.

Af visse tekster fremgår, at Gud kan sætte menneskers tro på prøve (tænk på Abraham), men når vi beder Fadervor, beder vi om, at Gud vil spare os for den prøvelse, der kan føre til, at troen mistes.

En fortolker af Fadervor udtrykker sig sådan: Frit gengivet siger bønnen: O Herre, bevar os fra at falde fra.

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen
Dr.theol. og lektor ved Aarhus Universitet