"Husk den juridiske forudsætning for ægteskabet"

Hvis ingen af jer er buddhister og medlem af en buddhistisk menighed, og I stadig vil have en buddhistisk ceremoni, er den anden mulighed selvfølgelig, at I vælger at få det juridiske klaret ved et borgerligt ægteskab på rådhuset, råder professor Lisbet Christoffersen.

En læser ønsker at blive viet af en buddhistisk præst. Professor i kirkeret Lisbet Christoffersen gør opmærksom på de juridiske forudsætninger for en sådan vielse

En spørger på kristendom.dk vil vide, om kæresten, der er kristen, og han selv, der er ateist, kan blive viet af en buddhist. Spørgsmålet har affødt missionsteologiske overvejelser og råd fra Knud Jørgensen.

Men spørgsmålet har også en juridisk side. Hvis I vil gifte jer, så det har juridisk gyldighed, kræver det, at I lige stopper op en gang.

LÆS OGSÅ: Buddhister har ikke et bryllupsritual

Ifølge ægteskabsloven er det nemlig sådan, at en præst i folkekirken kan vie et par, når mindst én af ægteparret er medlem af folkekirken.

Præster og rabbinere i anerkendte trossamfund uden for folkekirken kan vie et par, når mindst én af parret tilhører det pågældende trossamfund. Og imamer, religiøse ledere inden for buddhismen og andre kan vie et par, hvis trossamfundet er godkendt til at foretage vielser med juridisk gyldighed og mindst en af parret tilhører trossamfundet.

LÆS OGSÅ: Kan vi indsætte buddhistiske ritualer i en kristen vielse?

Forudsætningen for at blive viet af en buddhist, så der er tale om et juridisk gyldigt ægteskab er altså, at buddhisten er åndelig leder i et godkendt trossamfund og at han har vielsesbemyndigelse og at mindst én af det kommende ægtepar er medlem af den pågældende menighed.

Og det er her, jeg stopper op i forhold til spørgsmålet. For spørgeren skriver, at den ene af jer er kristen og den anden ateist og I vil gerne vies af en buddhist.

Det lyder, som om den juridiske forudsætning for arrangementet mangler som om ingen af jer er medlem af et buddhistisk trossamfund.

I kan finde en oversigt over alle de godkendte trossamfund kristne, buddhistiske og andre - på Familiestyrelsens hjemmeside

Når din kæreste er kristen, går jeg ud fra, hun er medlem af enten folkekirken eller en anden kristen kirke. Hvis den kirke har vielsesbemyndigelse, står den på denne liste.

LÆS OGSÅ:Hvem må gifte sig med hvem?

Hvis ingen af jer er buddhister og medlem af en buddhistisk menighed, og I stadig vil have en buddhistisk ceremoni, er den anden mulighed selvfølgelig, at I vælger at få det juridiske klaret ved et borgerligt ægteskab på rådhuset og dernæst får en rituel handling, hvis en buddhist vil udføre den for jer, når ingen af jer er medlem af hans menighed.

I øvrigt kan I også kombinere et juridisk rådhusbryllup med en religiøs ceremoni i folkekirken, hvis din kæreste er medlem dér, eller af den kristne kirke, hun er medlem af. Denne mulighed at kombinere en juridisk ceremoni på rådhuset med en religiøs ceremoni - leder tilbage til Knud Jørgensens svar, der opfordrer Jer til at tage religion alvorligt, også i jeres eget liv.

Mit svar opfordrer til at tage den juridiske side af ægteskabet alvorligt: hvis I vil indgå ægteskab ved en religiøs ceremoni, skal den religiøse ceremoni også lede til ægteskab ellers skal I gå på rådhuset først.

Med venlig hilsen
Lisbet Christoffersen
Professor i kirke og religionsret ved Roskilde Universitetscenter

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.