Stress og tro

Syv ord fra Bibelen til den stressramte

”Du skal være den, du er, og udvikle dig som det menneske, Gud har skabt lige præcis dig til at være. Netop dette er vigtigt i forhold til en af de helt store stressfaktorer, som vi ofte ligger under for - nemlig, at vi skal lave os selv om på en række punkter for at leve op til nogle idealer om at være på en bestemt måde for at være OK…” skriver teolog og psykolog Anton Eg Andersen.

Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok. Bibelen har gode ord ind i den situation, fortæller teolog og psykolog Anton Eg Andersen

Hvis man lider af hyperstress, som jeg kalder den stresstilstand, hvor ens stressniveau er blevet så stort, at det opleves ubehageligt og på længere sigt skadeligt, så kan selv ferietiden være en udfordring, hvor man har svært ved at finde roen.

Det skyldes det faktum, at det ikke kun er arbejdet, der stresser os, men også mange forhold i vores private liv og forestillingsverden. Stress er en sindstilstand hos os. Derfor giver det også rigtig god mening at spørge, om vi i Bibelen kan finde nogle gode ord til den stressramte.

LÆS OGSÅ: Jeg tager en runde med Kristuskransen i den stressende morgentrafik 

1. ”Sig ja, når du mener ja, og nej, når du mener nej. Alt andet er forkert,” siger Jesus i Matt. 5, 37. (Den Nye Aftale).

Dette udsagn handler om klar kommunikation og grænser. Uklar kommunikation og utydelige grænser skaber ofte stress. Jesus udfordrer os til kun at sige ja til det, som vi helhjertet kan gå ind for, og at sige nej til det, som vi ikke kan stå ved. Både den klare kommunikation og de personlige grænser er nødvendige for at holde styr på stressniveauet.

2. ”Gud viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi stadig var syndere,” skriver Paulus i Rom. 5, 8.

Dette ord udtrykker en dyb sandhed, som er en lettelse for os, nemlig, at Gud kommer os i møde og accepterer os, sådan som vi er. Han afviser os ikke med den begrundelse, at vi ikke er gode nok. Ej heller venter han på, at vi skal forbedre os for at blive gode nok. Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok og bruger mange kræfter på lave sig selv om til noget andet end det, som de er.

3. ”Jeg er den, jeg er!” Sådan siger Gud til Moses, da han møder ham ved den brændende tornebusk i ørkenen. 2. Mos. 3, 14.

Som mennesker er vi skabte i Guds billede. Det betyder, at det også er hans mening, at vi skal være dem, vi er hver især, sådan som Gud har skabt os med personlighed, evner og talenter. Du skal være den, du er og udvikle dig som det menneske, Gud har skabt lige præcis dig til at være. Netop dette er vigtigt i forhold til en af de helt store stressfaktorer, som vi ofte ligger under for - nemlig, at vi skal lave os selv om på en række punkter for at leve op til nogle idealer om at være på en bestemt måde for at være OK og rigtige nok og dermed acceptable. Og den proces bliver man endnu mere stresset af og ulykkelig af. Derfor: Stå ved dig selv. Vær den, du er - som et unikt og elsket Guds barn.

4. ”I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen,” siger Jesus i Matt. 6, 34.

Denne opfordring fra Jesus handler om den måske allerstørste af vore stressfaktorer, nemlig vore bekymringer. Ofte stresser vi os selv med vore unødvendige bekymringer. Gud har givet os mennesker en særlig evne, som vi ikke ser tilsvarende hos andre levende væsener - nemlig vores evne til at forestille os, hvordan tingene kan udvikle sig i fremtiden. Meningen med denne evne er, at vi skal tage vare på os selv og hinanden med henblik på fremtiden. Men vi går let fejl, så denne evne løber løbsk, så vi bekymrer os helt ude af proportioner og måske endda bliver angste for alt det, der muligvis kan gå galt og ramme os i fremtiden. Heldigvis bliver det allermeste af det, vi bekymrer os om, aldrig til virkelighed. Derfor kalder Jesus os til at være nærværende i dag med de udfordringer, som hører til dagen i dag - i tillid til, at vi med hans hjælp også vil klare dagen i morgen.

LÆS OGSÅ: Hvad er kristen meditation? 

5. ”Tilgiv!” Matt. 6,14-15 m.fl. steder.

Når Jesus siger "tilgiv", så kalder han os igen til nærvær i nutiden. Det at tilgive kan være særdeles svært, når vi føler os forurettede, svigtede og så videre. Vi hænger fast ved det skete, har svært ved at give slip og tilgive. Og ofte har vi svært ved at tilgive os selv de fejltagelser, vi har begået. Netop den tilstand, hvor vi bærer på bebrejdelser, vrede og bitterhed og ikke kan tilgive, forhindrer os i at være helhjertede til stede i nutiden. Derfor er tilgivelsen vigtig og betydningsfuld - mest af alt for den, som skal tilgive. Når vi tilgiver os selv og andre, sættes vi i frihed til at leve nutidigt og nærværende.

6. ”Herren selv vil kæmpe for jer. I skal tie.” 2. Mos. 14, 14.

Ofte stresser vi os selv og bruger megen psykisk energi på at kæmpe med forhold, som vi reelt set ikke kan gøre noget ved. Dette ord hjælper mig til at lægge sagen i Guds hænder og give slip og acceptere det faktum, at det her, det kan jeg ikke gøre noget ved. Nu må Gud tage over; så må det gå, som han vil.

7. ”Ske ikke min vilje, men din.” Luk. 22, 42-43.

Netop det sidste peger på det eksempel, som Jesus viste os, da han selv var i den højeste tilstand af psykisk stress i Getsemane. Når vi kæmper mest, kan vi på samme måde lægge vores vilje i Guds hænder. Min erfaring er, at når jeg gør det, så styrker han min vilje og mit fokus på den vej, jeg skal gå, og han tager de byrder fra mig, som jeg ikke skal bære.

Til sidst vil jeg gerne pege på vore salmer som et middel til afstressning. Det er godt at synge nogle salmevers og meditere over dem. For eksempel: "Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter, han altid kun det bedste vil, og han har almagts-kræfter."

Anton Eg Andersen er teolog og psykolog og panelist ved kristendom.dk.