Synspunkt

Ortodoks kristen: Jeg oplever Gud stærkere foran ikonerne

Jeg har ofte haft religiøse følelser, både positive og negative. Jeg har følt glæde, håb, overraskelse og entusiasme, og jeg har også følt skam og desperation, fortæller Kristian Larsen, der er ortodoks kristen.

Nogle gange har jeg oplevet en stemme tale i mig, men om det har været Gud, ved jeg ikke. Dæmoner taler også til os, skriver ortodoks kristen Kristian Larsen

Jeg har ofte haft religiøse følelser, både positive og negative. Jeg har følt glæde, håb, overraskelse og entusiasme, og jeg har også følt skam og desperation.

"Jeg oplever nogle gange at blive modsagt" 
Det er også hændt, at jeg er blevet overvældet og er kommet til at græde. Følelser følger med, men det er ikke dem, der bærer et kærlighedsforhold, det er tro.

Læs også: Spiritualitet er åndens liv i os 

Gud har ikke talt til mig på samme måde, som dengang Jesus lod sig døbe. Nogle gange har jeg oplevet en stemme tale i mig, men om det har været Gud, ved jeg ikke. Dæmoner taler også til os, og jeg kan også nogle gange føle mig splittet. Alligevel kan jeg gennem samvittighed, indfald eller drømme nogle gange opleve at blive modsagt på en måde, der giver mig stof til eftertanke.

"Jeg føler ærefrygt over nadverens mirakel"
Når jeg står foran ikonerne eller befinder mig i en kirke, oplever jeg Gud stærkere.

Når jeg deltager i gudstjenesten, er mine tanker så vidt muligt fokuseret på Faderen, Sønnen og Helligånden, og jeg føler ærefrygt og undren over nadverens mirakel.
 
Læs også: Den ortodokse kirke 

Guds veje er uransagelige 
For en del år siden havde jeg en pudsig oplevelse. Indenfor en halv time blev jeg to gange opsøgt af forskellige personer, der spurgte mig om vej. Da jeg lidt efter checkede min postkasse, lå der en avis med en anden adresse på. Jeg gik hen for at aflevere avisen til abonnenten i nabolaget, og det angivne husnummer viste sig ikke at eksistere.

Da jeg slog op i avisen, var der på side to en klumme, der handlede om at vise vej for hinanden. Guds veje er som bekendt uransagelige.

Kristian Larsen er cand.scient.pol, ortodoks kristen og panelist ved kristendom.dk.