Synspunkt

Lutherske kirker kæmper for Europas flygtninge

"Meditarranean Hope" arbejder politisk på at udvikle pressionsgrupper på lokalt, nationalt og EU-niveau for at påpege brud på menneskerettighederne og for indførelsen af mere humane regler og bedre forhold for migranter, flygtninge og asylansøgere, skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen.

20.000 migranter er omkommet i forbindelse med deres forsøg på at krydse Middelhavet. Europas protestantiske kirker svarer nu igen på den humanitære katastrofe, skriver interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen fra Rom

Da det Lutherske Verdensforbund inviterede til en konference for europæiske kirker i Rom, var min først tanke: Er der overhovedet nogen lutheranere i katolicismens højborg, Italien?

Det er der, om end antallet er meget begrænset. Den lutherske kirke har kun 7.000 medlemmer og udgør derfor kun omkring 0,01 procent af befolkningen, og det samlede antal protestanter udgør kun godt to procent, mens katolikkerne udgør 88 procent.
 
I aftes var mødet i den katolske kirke i Rom, ”Christus Kirche”, som kejser Wilhelm tog initiativ til at bygge kort før første verdenskrig, ligesom han også byggede ”Erlöser Kirche” i Jerusalem og også havde planer om at bygge en kejserkirke i Istanbul, men ikke fik planen realiseret. Det var i Kristus-kirken, at en pave for første – i 1983 - gang besøgte (og prædikede i) en luthersk kirke.
 
Det, der gjorde størst indtryk på mig i mødet med denne lille lutherske kirke i Italien, var imidlertid fortællingen om et initiativ, som kirken i år havde været med til at tage sammen med andre små protestantiske kirker. Initiativet kaldes ”Mediterranean Hope”.

Læs også: EU bekymret over flygtninges forhold i Lampedusa
 
Baggrunden var den humanitære katastrofe, som kulminerede den tredje oktober 2013, da 366 migranter fra Eritrea døde, kun nogle få meter fra Lampedusas kyst. Det var imidlertid ikke nogen enestående begivenhed. I de seneste 25 år skønnes det, at omkring 20.000 migranter er omkommet i forbindelse med deres forsøg på at krydse Middelhavet for at komme ind i Europa, og i den treårige periode fra januar 2010 til december 2012 kender man til 3315 ofre.
 
Projektet ”Mediterranean Hope”, der er de protestantiske kirkers respons på denne humanitære katastrofe, består af to dele: Et observatorium i Lampedusa og lejre for migranterne på Sicilien. Observatoriet har til formål at indsamle information og data om migrationsstrømmene over Middelhavet og at fremme en kultur præget af gæstfrihed og menneskerettigheder. De arbejder politisk på at udvikle pressionsgrupper på lokalt, nationalt og EU-niveau for at påpege brud på menneskerettighederne og for indførelsen af mere humane regler og bedre forhold for migranter, flygtninge og asylansøgere.

Læs også: 2500 immigranter opsnappet på et døgn i Middelhavet
 
Lejrene i det sydøstlige Sicilien huser hver 30-40 migranter og har en stab på fem ansatte og frivillige. Lejrene er ikke tænkt som permanent opholdssted for migranterne, men har til formål at give dem den nødvendigste hjælp og rådgivning i den første fase.
 
Sammen med en række andre humanitære organisationer og FN’s højkommissær for flygtninge foreslår folkene bag “Mediterranean Hope”, at der åbnes et humanitær korridor, der tillader migranter, som opfylder kravene for at få flygtningestatus, får visa til Europa. De foreslår endvidere et opgør med EU’s Dublin-aftale, ifølge hvilken flygtninge altid føres tilbage til det land i Europa, som de først kom til – og det vil i mange tilfælde betyde lande som Grækenland, Italien og Spanien, der dermed kommer til at bære en uforholdsmæssig stor byrde.
 
Et af målene for “Mediterranean Hope” er at udvikle relation med europæiske kirker for at gøre dem opmærksom på migrationsstrømmen i Middelhavsområdet, og for at få dem til at lægge pres på deres regeringer med henblik på, at de begynder at udvise solidaritet med Middelhavslandene og med henblik på en ændring af reglerne omkring flygtninge. De europæiske søsterkirker opfordres til at komme og besøge modtagelsescentrene i Italien og at sende volontører til at arbejde i disse centre i kortere perioder.

Læs også: Immigranter krydser Gribraltarstrædet i små legetøjs-gummibåde 
 
Et par af medarbejderne i ”Mediterranean Hope” appellerede stærkt til alle os repræsentanter for lutherske kirker i hele Europa om at gå hjem og forsøge at engagere vore kirker i ”Mediterranean Hope”. Som de udtrykte det: ”Lampedusa må blive et globalt symbol på vores engagement i liv og retfærdighed.”
 
I den forbindelse citerede de Martin Luther, ganske vist ikke vor kirkefader, men alligevel …
 
”Ved nogle dispositioner spørger Svæklingen: Er det sikkert? Så spørger Hensigten: Er det politisk? Så spørger Forfængeligheden: Er det populært? Og Samvittigheden stiller spørgsmålet: Er det rigtigt?” ”Men samvittigheden spørger - er det rigtigt? Og der kommer et tidspunkt, hvor man må tage et standpunkt (der hverken er sikkert, politisk eller populært, men man må tage det), fordi det er rigtigt.” (Martin Luther King)

Mogens S. Mogensen er interreligiøs konsulent og panelist ved religion.dk.