"Gud taler til mig næsten dagligt"

Når jeg beder, kan jeg opleve Gud meget nærværende. Nogle gange på en lidt frygtindgydende måde, men de fleste gange på en tryg og varm måde, forklarer undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm.

Når jeg som præst lyser velsignelsen over os alle, så har jeg ofte oplevelsen af, at Guds varme sollys skinner direkte ned på os, skriver undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm

Jeg oplever næsten hver dag, at Gud siger noget til mig eller for at være mere præcis: sender mig en besked. Oftest sker det i brevform, når jeg læser noget af det, han har skrevet i sit kæmpestore kærlighedsbrev (Bibelen).

Meget af det jeg læser, tager jeg til efterretning, til orientering, fordi det lærer mig noget. Men meget jævnligt er der så en sætning eller en sammenhæng, der ligesom ”taler” til mig og bliver en mere konkret og personlig besked fra Gud. 

Det kan være en opmuntring eller en opfordring eller noget helt tredje. Det kan også ske ved, at Guds Ånd har udrustet en anden kristen med evnen til at komme med meddelelser fra Gud (”profetier”, kalder Bibelen dem). 

Læs også: Hører Gud bøn?

Selvfølgelig kan den kristne tage fejl, men ofte fornemmer jeg, at den her besked virkelig er fra Gud. Gud kan også tale til mig gennem naturoplevelser, musik, kunst, glædeligt samvær med andre og så videre.

Jeg kan møde Gud mange steder

Når jeg står på steder, hvor man har tilbedt Gud i mere end tusind år, giver det mig en stærk oplevelse af at være med i et folk, der altid har været og altid vil blive ved med at være.

Ellers er det mest, når jeg beder, at jeg kan opleve Gud meget nærværende. Nogle gange på en lidt frygtindgydende måde, men de fleste gange på en tryg og varm måde. Især det at turde tro, at han elsker mig og tilgiver mig, selv om jeg slet ikke kan elske på den fuldkomne måde, som han egentlig har skabt mig til. 

Endvidere kan meditationer over Jesu død på korset give mig en oplevelse af den utrolige kærlighed, han har til os, og den forfærdelige smerte og byrde han tog på sig, da han frivilligt betalte vores regning for os. Det er nok noget af det, der kan gøre mig allermest ”høj”. 

Læs også: Hvad er kristen meditation?

Når jeg beder for andre, og Gud griber ind og hjælper dem helt konkret hører også til nogle af de mest følelsesmættede situationer i mit liv.

Guds varme sollys skinner direkte ned på os

Som præst er det altid noget særligt at stå for nadveren til gudstjenesten. Når vi spiser brødet og drikker vinen, har Jesus jo lovet os, at han kommer os nærmere end vores egen hud. Det er en stærk bevidsthed, der tit giver nogle store følelser og en stærk samhørighed med de andre, der også deltager i nadveren. 

Og når jeg som præst lyser velsignelsen over os alle, så har jeg ofte oplevelsen af, at Guds varme sollys skinner direkte ned på os.

Jeg elsker vore fester: jul, påske og pinse, hvor sange, gudstjenester og samvær skaber feststemning og fokus på alt det gode, Gud har givet os.

Et lille, men vigtigt ps: Der er perioder, hvor jeg har svært ved at bruge ord som ”oplever” eller ”føler”. Måske fordi min psykiske situation står på ”kold”. Måske af andre årsager. Her lever min tro så videre på en måde, hvor den bevarer overbevisningen om Gud, uden at dette bekræftes gennem oplevelser eller følelser. 

Og nogle gange opleves det, som om selv denne tro kun er en blafrende flamme, der er ved at gå ud.

Sprint Aagaard Korsholm er teolog, undervisningskonsulent i Indre Mission og fast skribent ved kristendom.dk.