8 stærke citater fra debatten om sognepræst Marie Høgh

I maj måned søgte Marie Høgh embede i Christianskirken i Berlin, men fik afslag. Var det på grund af hendes politiske eller teologiske ståsted? Foto af Marie Høgh: Palle Peter Skov, Scanpix / Denmark.

Må man fravælge en præst på grund af teologisk og ideologisk ståsted? Spørgsmålet er stadig under voldsom debat og har været det siden præsten Marie Høgh i sommers fik afslag på en stilling i den danske kirke i Berlin. Vi har samlet otte af de bedste citater fra debatten

Hvad skal der til, for at en menighed må fravælge en præst? Til en jobsamtale må man ikke spørge ind til kandidatens politiske ståsted, men hvad med ideologiske synspunkter, der kan få betydning for forkyndelsen? Og hvordan skal en præsts teologiske ståsted matche menighedsrådets? 

De spørgsmål er blevet heftigt debatteret i løbet af sommeren, da tidehvervspræsten Marie Høgh fortalte pressen, at hun under en jobsamtale angiveligt blev udspurgt om sit forhold til Tidehverv og nationalisme samt Dansk Folkepartis asyl- og indvandrerpolitik.

Det affødte en heftig debat om, hvad en ansættelse af en sognepræst egentlig er for en procedure. 

Hvis du selv har været på ferie, kan du læse de bedste citater i debatten om Marie Høgh her.

Klik på de blå overskrifter for at læse debatindlæggene.

Menighedsråd afviser anklage

"Vi må ikke spørge om politisk ståsted, og det har vi heller ikke gjort. Overhovedet ikke. Vi skal finde en kandidat, der rammer bredt i kirkemiljøet og i det danske miljø i Berlin. Vi har mange hensyn at tage stilling til, og vi har haft mange kandidater til samtale, og vi har valgt den kandidat, der kom tættest på Christianskirkens profil."

Peter Vogt er menighedsrådsmedlem i Christianskirken i Berlin. Læs resten af artiklen her 

Tidehvervspræster er fremragende prædikanter

"Jeg kender en meget kendt tidehvervsmand, som er en aldeles fremragende prædikant. Han hedder Søren Krarup. Så jeg vil ikke drømme om at stille den slags spørgsmål til en ansøger, bare fordi vedkommende har sympati for Tidehverv."

Bertel Haarder er kirke- og kulturminister. Læs resten af artiklen her 

Teologi skal afgøre menighedsråds valg af præst

"I Berlin må de selvfølgelig lægge vægt på, hvordan linket mellem teologisk overbevisning og eventuelle teologisk begrundede aktualiserede budskaber ind i vores tid er. Det er de nødt til at spørge til for at få det afklaret. Og det må de selvfølgelig spørge om, også selv om nogle teologisk begrundede udsagn om eksempelvis nationalstaten måtte kunne forekomme politiske. Der gælder lige nøjagtigt det samme for alle teologisk begrundede refleksioner over vores tid."

Lisbet Christoffersen er professor i kirkeret. Læs resten af hendes artikel her 

Tidehvervsbevægelsen er blevet politisk

"Jeg tror, at jeg ville få en blodstyrtning over, hvor teologisk konservative og nationalistiske de er blevet. Der er virkelig sket skrækkelige ting i Tidehverv i forhold til dengang. Folk fra dengang ville være chokeret over, at Tidehverv senere har fået en politisk arm i Dansk Folkeparti."

Margrethe Auken er cand. theol. og EU-parlamentariker for SF. Læs resten af artiklen her

Ansøgeren bør fortælle alt om sig selv

"Hvis en ansøger spiller åbent ud, eksempelvis med personlige politiske sympatier, så kan andre forholde sig til dette. På langt sigt vil det sikkert give de bedste relationer i det nye sogn/ menighed. Livet er for kort til at være præst et sted, hvor man ikke rigtigt passer ind."

Læs resten af dr. theol Kurt E. Larsens artikel her 

Må man fravælge en præst på grund af ideologisk ståsted?

"Pointen er, at der kan være visse politiske synspunkter, som ikke passer ind i bestemte sogne. De kan komme til at skygge for forkyndelsen."

Læs resten af sognepræst og mediekonsulent i Aalborg Stift Christian Roar Pedersens artikel her

Tidehvervsk flæberi

"Jeg troede tilmed, at menighedsrådenes ret, ja, pligt, til frit at vælge sin præst ud fra teologisk ståsted er en demokratisk opgave, man ikke mindst i Tidehverv meget gerne vil stå vagt om. Hvordan i alverden kan det så i dette tilfælde gå hen og blive til en anklage, at et menighedsråd har udført sin opgave tilsyneladende præcis, som de skulle: Med vægt på teologien?"

Læs resten af domprovst Anders Gadegaards artikel her 

Må en præst nu ikke kalde kristendommen for sand?

"Det ligger jo i luften i denne sag, at en præst af tidehvervsk observans, det vil sige en præst, der lægger vægten på gudstjenesterne og ikke på aktiviteter og reklame, ikke på samme måde kan have et godt samarbejde med menighedsrådet som den, der kan mønstre en masse gode ideer og er en karismatisk leder."

Læs resten af sognepræst Margrethe Horstmanns artikel her 

Og så lige et interview med Marie Høgh fra før, sagen rullede: 

Evangeliet har politisk betydning

"Evangeliet har altid en politisk betydning, fordi Kristustroen river alle ideologier ned. Jeg vil aldrig stemme på et parti, der med en hjemmestrikket humanistisk såkaldt ”etik” (som i virkeligheden bare er klogsskabsregler) udjævner alle forskelle, ophæver skel og ensretter den konkrete virkelighed. Menneskelighed udsletter det eksisterende menneske."

Læs resten af interviewet med tidehvervspræsten Marie Høgh her