Advent kalder på åndelig fordybelse

I adventstiden bliver jordens mørke stadig tættere, mens lysene i adventskransen lyser stadig stærkere. Det er et stærkt symbol på Jesus som verdens lys, som lod sig føde i verden og som til stadighed lyser for den enkelte og i verden, skriver åndelig vejleder Lene Skovmark

Advent maner til eftertænksomhed og bøn. Derfor er det oplagt at tage på retræte i adventstiden, skriver åndelig vejleder Lene Skovmark

Hvad er adventsstemning?

I Afrika kan det være svært at komme i adventsstemning. Det oplevede jeg i min tid som missionær i Centralafrika, hvor intet ud over gudstjenesterne, mindede mig om, at julen nærmede sig.

Det var tørtid, varmt og solen skinnede fra en skyfri himmel. Jeg reflekterede over, om ægte julestemning har noget med det ydre at gøre. Er det bare tomme traditioner, som vi holder fast ved for at skabe de rette stemninger og følelser? Skulle den sande stemning ikke komme indefra, fra bevidstheden om, at Gud sendte sin søn?

Lyset skinner i mørket
Vi er skabt med krop, følelser og sanser og må sande, at det ydre er med til at stemme sindet til højtid. På vore breddegrader får vi meget givet ved, at julen ligger i årets mørkeste tid.

I adventstiden bliver jordens mørke stadig tættere, mens lysene i adventskransen lyser stadig stærkere. Det er et stærkt symbol på Jesus som verdens lys, som lod sig føde i verden og som til stadighed lyser for den enkelte og i verden.

At tænde lys minder os om, at som mørket viger for lyset, sådan viger mørket også fra vore sind, når vi åbner os for Gud lys i Jesus Kristus. Og den mørke tid maner til eftertænksomhed, hvis man ellers lever sig ind i naturens rytmeog respekterer sin egen rytme.

Sådan stemmer man sindet til højtid
Det er befriende, at Jesus Kristus lod sig føde i verden og gør sin gerning for og i os, uafhængigt af vore anstrengelser. Åndelige øvelser, ritualer og symbolske handlinger er med til at styrke troen og forventningen. Det er med til at berede hjertet og skærpe sindets opmærksomhed for det, vi ikke umiddelbart kan sanse, men som kommer til os.

Adventstidens liturgiske farve er lilla, og det minder om, at det er en tid til selvransagelse, bod og sindets renselse. Det er en tid til at afstå fra overflødighed og at bruge tid på det væsentlige. En tid tilpå bøn og stilhed og til at være opmærksom på andre.

Retræte er en god optakt til advent
At tage på retræte er en oplagt måde at stemme sindet til advent på. Retræten er en mulighed for at trække sig tilbage fra hverdagens travlhed og tilbringe tid i bøn og meditation over adventstidens tekster.

LÆS OGSÅ: Hvad er retræte?

Man kan for eksempel fordybe sig i bebudelsen af Jesu fødsel og tage ved lære af Marias ydmyghed og lydhørhed for Guds ånd. De kristne mystikere betoner, at ligesom Ordet lod sig føde i Maria, fødes Kristus fødes i hjertes krybberum.

Det er det, vi synger om i en salme:

"Herre Jesus, lad din Ånd mig kraftig overskygge, bered mit hjerte ved din hånd, at du deri kan bygge, at også jeg kan åndelig undfange dig."

Sagt med Paulus, så bor Kristus ved troen i hjertet og skal vokse til og vinde skikkelse i den troende. Retræten kan være med til at berede sindet for, at det kan ske.

Lene Skovmark
Sygeplejerske, cand.theol og retræteleder
Læs mere på: www.aabentland.dk