Aktiv livshjælp ja tak

Læger er ikke uddannet til at aflive patienter og bør heller ikke gøre det, mener Tove Videbæk.- Foto: Foto: Leif Tuxen.

I stedet for at indføre aktiv dødshjælp, bør man fremme plejen og omsorgen for uhelbredeligt syge, mener Tove Videbæk

Det gør mig meget ondt når jeg hører om mennesker, der ønsker døden i stedet for livet!

I den senere tid har der været mange debatindlæg om dette emne, bl.a. den 13.02.2010 med overskriften: Jeg vil sige ordentligt farvel.

Egentlig tror jeg ikke, det er noget specielt. Mon ikke de fleste gerne vil sige ordentligt farvel - uanset om de er for eller imod aktiv dødshjælp?

Og jeg er i den grad imod aktiv dødshjælp. Det er der mindst 5 grunde til:

For det første: Aktiv dødshjælp er slet ikke nødvendigt i Danmark. Lovgivningen er i forvejen ret fleksibel.

I Danmark har lægerne mulighed for og ret til at stoppe udsigtsløs behandling, hvis patienten ønsker det. Lægen har også mulighed for og ret til at give ekstra smertestillende medicin, selv om det evt. betyder, at patienten lever lidt færre dage.

Hovedsagen er, at medicinen gives for at behandle smerten og ikke for at aflive patienten.

Dernæst: Lægerne er ikke uddannet til at aflive deres patienter.

I Holland, hvor aktiv dødshjælp er lovligt, fortælles det, at en læge var blevet bedt om at aflive en patient en bestemt dato. Han sagde nej til datoen, fordi hans barn havde fødselsdag på den dato, og han ønskede ikke at aflive en patient på sit eget barns fødselsdag!

Det viser lidt om, at aflivning af patienter ikke er en nem sag for læger, som jo ganske givet ikke gik ind i lægegerningen for at aflive, men for at helbrede og lindre. Endvidere kan aktiv dødshjælp gøre forholdet mellem patient og læge utrygt og problematisk på en helt ny måde.

For det tredje: Nogle mener, at vi bør have ret til at bestemme over vores egen dødsdato, når vi alligevel bestemmer over alt i vore liv.

Hertil må jeg sige, at der er mangt og meget i vore liv, vi ikke bestemmer over, f.eks. bestemmer vi ikke over hvornår vi fødes. Hvor vi fødes. Hvilke gener vi får. Hvilke evner vi får. Hvilken familie vi fødes ind i osv.

At påtvinge et uhelbredeligt sygt og døende menneske dette valg, er umenneskeligt! Det er en byrde uden lige at lægge på disse mennesker. Ved siden af spekulationer om sygdommen og alle bekymringerne for evt. snart at skulle dø, skal de nu også tage stilling til, om de vil aflives på en dato, som de vælger selv.

For det fjerde: Nogle mener, at uhelbredeligt syge og døende måske ville vælge aktiv dødshjælp af hensyn og kærlighed til de pårørende.

Jeg synes nærmest det er utroligt at forvente at et uhelbredeligt sygt menneske skal agere - af hensyn til de pårørende. Mon ikke det er den alvorligt syge, der har mest brug for hensyntagen?

Og hensyntagen det er for det femte, hvad man er specialister i f.eks. på hospicer og palliative afdelinger. Flere og flere læger, sygeplejersker og andre fagpersoner er efterhånden efter- og videreuddannet i at yde palliativ (lindrende) indsats, både på hospicer, på hospitaler og i hjemmeplejen i Danmark.

Ved en nyligt afholdt konference på Christiansborg blev en rapport, udarbejdet af Palliativt Videncenter, om emnet præsenteret.. Rapporten viste, at der er sket rigtig meget i Danmark på det palliative område i de seneste 10-15 år, men der er lang vej igen.

Min konklusion er derfor, at vi i stedet for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark bør indføre endnu mere aktiv livshjælp mere palliativ indsats, både på basis og specialist niveau. Det skal ske via flere hospicepladser, opnormering af de palliative teams på sygehusene og uddannelse af nøglepersoner i hjemmeplejen.

Det er langt mere humant langt mere kærligt langt mere værdigt over for den uhelbredeligt syge og døende samt overfor de pårørende.

Hvis man er i tvivl så kan jeg råde til at besøge et hospice i lokal-området. Her forsøger det meget dedikerede tværfaglige personale at hjælpe hver enkelt patient til at leve hver eneste dag, lige til den sidste. Her ser man i sandhed, hvad aktiv livshjælp er!

Og rigtig mange vil efter den oplevelse være enige og sige: Aktiv livshjælp ja tak!

Tove Videbæk er formand i Hospice Forum Danmark