"Allehelgen fylder mig med glæde"

Stemningen af lysene, tonerne og sangen af salmen ”Den store hvide flok”...er en grundtone i min oplevelse af Alle Helgen, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. - Foto: Foto:

Jeg bliver inspireret af de helliges liv og martyrernes mod, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen, der også fortæller om at holde halloweengudstjeneste på messen Mystikkens Univers

Mange forbinder allehelgen med græskar, hekse og spøgelser. Men har kristne på nogen måde grund til at fejre allehelgen? Kristendom.dk har spurgt missionspræst Ole Skjerbæk Madsen:

Hvad betyder allehelgen for dig? Går du i kirke, eller har du andre traditioner, du overholder ved allehelgen?

Alle Helgen har altid virket dragende på mig. En af mine barndomserindringer om kirkegang er allehelgensgudstjeneste sammen med min morfar i Frederiksberg Kirke.

Stemningen af lysene, tonerne og sangen af salmen Den store hvide flok, gentagelsen i læsningen fra Johannes Åbenbaring: af Juda stamme tolv tusind beseglede, af Rubens stamme tolv tusinde, af Gads stamme tolv tusinde er en grundtone i min oplevelse af allehelgen.

Derfor er for mig det bedste sted at være Alle Helgens Dag gudstjenesten i kirken. Efterhånden har også andre salmer knyttet til dagen fået betydning for mig: For alle Helgen, som i Kristi tro og I himmelen, i himmelen.

Allehelgen fylder mig med glæde over alle de mange trosvidner ned gennem kirken historie. Jeg får lyst til at lade mig inspirere af de helliges liv og martyrernes mod. Jeg længes efter med dem at være med i lovsangen i himlen foran Guds trone. Jeg fyldes med taknemmelighed over deres forbøn.

Sløret til det hinsides er tyndt denne dag
Mere og mere er det sammenhængen mellem denne verden og den hinsidige verden, som betyder meget for mig i fejringen af allehelgen. Grundtvig synger, at helgen her og helgen hisset er i samme menighed, og at kun et lille bælt skiller os. Vi er forenet i Kristus.

Den samme erkendelse prægede den gamle keltiske fest, som 1. november indleder det keltiske år: Sløret mellem de to verdener er tyndt denne dag. Derfor har det også været naturligt at Alle Sjæles Dag er smeltet sammen med Alle Helgens Dag, mindet om de døde.

Allehelgen på Mystikkens Univers-messe
De seneste par år har jeg desværre ikke kunnet være med til højmesse Alle Helgens Dag, fordi jeg deltager i Areopagos og I Mesterens Lys stand på messen Mystikkens Univers i KB-hallen. Der fejrer vi nu Alle Helgen/Alle Sjæles Dag ved en Halloween-gudstjeneste. Sidste år gjorde vi sådan:

I annonceringen af tjenesten opfordredes deltagerne til at tage billeder af deres afdøde med til tjenesten. Da deltagerne ankom, fik de udleveret program, og inde i programmet lå en lille seddel, der havde forskellig farve i hvert program. Efter læsningen af Mattæusevangeliet 22, 31-32 og en kort tale, var der meditation over et tankeord: Vi og vore døde lever i Kristus!

Herefter fulgte en periode med lovsange, hvor deltagerne kunne mindes deres døde ved at lægge deres billeder eller deres navne, skrevet på de farvede sedler, på alteret. Sangene udtrykte fortrøstning til Gud, hvile, fred og styrke hos Gud ved Jesus.

Det evige fællesskab med Gud i Kristus var det dominerende tema i et miljø, som ellers er præget af tanker om reinkarnation. Tjenesten afsluttede med nadver.

Jeg er ét med de døde i Kristus
Så jeg får heller ikke i år sunget alle de allehelgenssalmer, jeg gerne ville ved en højmesse i kirken, men jeg synger dem for mig selv, men Den store hvide flok indleder tjenesten og i nadveren synger vi sammen med alle helgen og alle engle: Hellig, hellig, hellig er Herren.

Og når jeg ser alle navnene på de døde og deres billeder, vil jeg glæde mig over, at når jeg modtager Herrens legeme og blod, er jeg også ét legeme med dem, som er døde i troen på Jesus Kristus.

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og I Mesterens Lys.

Deltagerne i gudstjenesten kunne mindes deres døde ved at lægge deres billeder eller deres navne, skrevet på de farvede sedler, på alteret, fortæller Ole Skjerbæk Madsen. - Foto: Foto: Ole Skjerbæk Madsen