Anmeldelse

Denne gang hiver ny bibeloversættelse ikke Gud ned på jorden

En svaghed er, at der mangler noget ”schwung” i de poetiske afsnit. Selv om et lidt ældre og måske mere stift sprog er mindre læsevenligt, så er og bliver det mere poetisk, vurderer landsleder Lasse Holmgaard Iversen. Foto: Colorburst.dk

Sproget er mundret, og det er let at forstå oversættelsen af tre nye bøger fra Det Gamle Testamente uden, at Gud bliver gjort "menneskeagtig". Men er det nu slut med, at alle kirkesamfund bruger den samme bibel, spørger landsleder Lasse Holmgaard Iversen

Andet bind i oversættelsen af Det Gamle Testamente på nudansk er kommet under navnet "Frihedskampen, Verdens undergang, Undertrykkerens by". Denne gang er det Dommerbogen, Daniels Bog og Jonas' Bog, som er oversat fra den hebraiske grundtekst til dansk.

Sproget er mundret og lettere at forstå, end tilfældet kan være, når vi læser Den autoriserede bibel fra 1992. Og jeg har lyst til at lægge ud med at understrege, at jeg synes, det er et godt og relevant projekt, Bibelselskabet har gang i her! Det er ikke sjældent, jeg taler med mennesker, som synes, at Den autoriserede bibel fra 1992 er tung at læse.

I ”Frihedskampen, Verdens undergang, Undertrykkernes by” flyder beretningerne, som de skal i en fremadskridende fortælling. Sætningsopbygningen er enkel, og det er let at læse disse bøger og dermed også forstå, hvad det er, de har at sige os i dag.

Indholdet er ikke nyt, men alligevel slog det mig, da jeg læste ”Frihedskampen” (Dommerbogen), at Guds udholdenhed med Israels folk var enorm, selvom de igen og igen søgte andre guder. Jeg har også efterfølgende brugt noget tid på at acceptere, at Gud kunne bruge Samson i sin tjeneste, selv om han både kunne finde på at opsøge en prostitueret og tilsyneladende var ret opfarende.

Samme undren og udbytte kan naturligvis også opstå, når jeg læser Dommerbogen i Den autoriserede Bibel fra 1992. Det er bare sjældent, at det er den, jeg tager frem, når jeg vil læse en god og handlingsmættet roman.

”Verdens Undergang” (Daniels Bog) og ”Undertrykkernes by” (Jonas’ Bog) er også god og opbyggende læsning, som går lige ind. Og det er for mig at se netop denne udgivelses store styrke: Den gør bibelhistorien lettilgængelig. Derfor er det også, jeg som sådan vil anbefale, at man læser den.

Og til forskel fra ”Begyndelsen og Tænkeren”, som var det første bind i serien af den nudanske oversættelse af Det Gamle Testamente, oplevede jeg ikke en tendens til, at Gud blev hevet ned på jorden og gjort ”menneskeagtig”. Søger man derimod en oversættelse, som ligger så tæt på originalteksten som mulig, så er det ikke her, man skal lede.

En svaghed er, at der mangler noget ”schwung” i de poetiske afsnit. Selv om et lidt ældre og måske mere stift sprog er mindre læsevenligt, så er og bliver det mere poetisk. Hvilket for eksempel er tilfældet i ”Verdens undergang” kapitel 2, vers 20-23.

Dette til trods giver jeg dog gerne ”Frihedskampen, Verdens undergang, Undertrykkernes by” en varm anbefaling! 

Er vi på vej mod et liberalt bibelmarked?
På bagkant af læsningen af endnu et bidrag til en nudansk bibeloversættelse melder der sig dog nogle tanker af mere principiel karakter. Nogle vil nok begynde at bruge de nudanske oversættelser som deres nye ”brugsbibel”. Det er godt, for jo mere bibellæsning jo bedre!

Betyder det så, at Bibelselskabet dermed har taget endnu et skridt mod en større liberalisering af bibelmarkedet i Danmark? Vi har ellers tradition for, at alle kirkesamfund har den samme bibel, men synger den tradition på sidste vers?

Bibelen på Hverdagsdansk fra Scandinavia bliver en større og større ”konkurrent”, og ”Den Nye Aftale” fra 2007 er, sammen med de nudanske oversættelser af Det Gamle Testamente, Bibelselskabets modtræk til denne oversættelse.

Bibelselskabet taler selv om den nudanske oversættelse som et supplement til Den autoriserede Bibel fra 1992, men skal vi være helt ærlige, så er bibellæsningen i Danmark ikke ligefrem så stor og blomstrende, at der er mange, der vælger at have to bibler liggende på natbordet.

Et friere og mere liberalt bibelmarked har både fordele og ulemper, men spørgsmålet er, om Bibelselskabet på sigt vinder eller taber på at lave alternative oversættelser til den autoriserede bibeludgave. Det vil fremtiden vise, samtidig med at uret tikker, og flere og flere af os venter på, hvornår arbejdet med en ny autoriseret bibel sættes i gang.

Lasse Holmgaard Iversen er landsleder i Bibellæser-Ringen.