Klassiker

Bønner til fastetiden

Bønner i fastetiden reflekterer livets skrøbelighed, at vi er støv af støv, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Privat

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen har samlet fem bønner fra forskellige kirketraditioner til brug i fastetiden

Fastetiden er en tid, hvor vi giver os tid til at fordybe os i Guds nåde, vort liv i lyset af Jesu forbillede og vore relationer til Gud, medmennesket og medskabningen.

Fastens bønner er fællesskab med Gud

Bønner i fastetiden reflekterer livets skrøbelighed, at vi er støv af støv, men også i kraft af Guds nåde er skabt til fællesskab med Gud.

Når Guds billede glemmes, vender vi tilbage til støvet, og døden i støvet er vor lod. Men vi vender os til Gud og omvender os fra alt det i vort liv, som tilslører vor gudbilledlighed og har fjernet os fra vor livsopgave og tjeneste for medmennesket og medskabningen.

Den første bøn, jeg vil anbefale, er den bibelske salme 90, dernæst har jeg medtaget to kollektbønner fra tide-bønstraditionen, en bøn af Efraim Syreren, som bedes i fastetiden i den ortodokse kristenhed, samt en bearbejdet udgave af en endnu en fastebøn fra den ortodokse kristenhed.

De fem fastebønner

1. Salme 90

2. Herre, vi beder dig, hør i mildhed vore bønner. Løs os af vore synders bånd, og vogt os mod al fristelse og fare ved din Søn Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

3. Herre, vor Gud, barmhjertighedens Fader! Vi beder dig: Se i nåde til dit folk og dine tjenere, for hvis skyld din Søn gav sig i syndige menneskers hænder og led døden på korset, han som med dig og Helligånden lever og råder, én sand Gud fra evighed og til evighed.

4. Herre, mit livs hersker! Giv mig ikke letfærdighedens, forfængelighedens, magtlystens og de mange ords ånd. Men giv mig, din tjener, kyskhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens ånd. O Herre og Konge! Lad mig se mine egne synder og ikke dømme min bror. For du er velsignet i evighedernes evigheder. Amen.

5. Almægtige Gud! Du har skabt alle ting med visdom, og ved dit forsyn har du bevaret os, for at vi nu i disse hel-lige dage kan renses i legeme, sjæl og ånd fra enhver lidenskab, som fører til døden. Du gav Moses din lov, da han i fyrre dage var hos dig på bjerget. Lad derfor også os kæmpe den gode strid og fuldende fasten, så at vi opbygges i troen, træder Slangens hoveder under fode, sejrer over synden og uden fordømmelse når frem til opstandelsen og ærer din Søn, ved hvem du skænker os alt dette. Velsignet og æret er dit navn Fader, søn og Helligånd - nu og altid og i evigehdernes evighed. Amen.

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og panelist ved religion.dk og kristendom.dk.