"Barmhjertighed er ikke at lukke sit hjerte"

Vi vil forsøge at give festivalgæsterne et indblik i den verden, som er asylansøgeres, skriver Asser Skude om Poor City på årets Roskilde Festival. Foto: Ulrik Jantzen/Das Büro

Ligesom Jesus modsagde de fordomme, der prægede hans samfund, bør vi bygge bro mellem os og de fremmede, mener sognepræst Asser Skude

Det er med stor glæde, jeg hører nyheden om, at danskerne er et af de folk i Europa, som har størst sympati for asylanansøgere. På DR Nyheder (01.06.2012) læser jeg, at en holdningsundersøgelse lavet for Eurobarometer viser, at 92 procent af danskerne synes, EUs
medlemslande skal yde beskyttelse og tilbyde asyl til folk, der er
forfulgt i deres hjemland.

LÆS OGSÅ:Kirken har altid kritiseret magthaverne

Det er ikke blot glædeligt, at danskerne har så meget hjertelighed for
nogle af de mest udsatte grupper. Det er samtidig også et udtryk for
hvad man med et mere bibelsk begreb kunne kalde næstekærlighed og
barmhjertighed, evnen til at sætte sig ud over sine egne behov og
sætte sig ind i udsattes situation og vil tilbyde sin hjælp.

Budet om kærlighed er det største bud i Jesu forkyndelse. Kærlighedsbudet er dobbelt, dels budet om at elske næsten som sig selv, dels budet om at elske Gud af hele sin sjæl, kraft og sind.

Vi er alle forpligtet på barmhjertighed
Barmhjertighed er en af de egenskaber, som Jesus fremhæver i lignelsen om samaritaneren, der hjalp manden, som ingen andre hjalp.
Barmhjertighed er det, som hverken præsten eller levitten havde.
Barmhjertighed er ikke at lukke sit hjerte for den nødstedte, men at
se den nødlidende og stoppe op og handle og være villig til at
gå hele vejen.

Barmhjertighed er enhver forpligtet på. Enhver person er, som følge af Jesu bud om ubetinget kærlighed til næsten, forpligtet på handling i stedet for fromme ord uden handling. Jesus vil hykleriet til livs.

Jesus bygger bro
Og samtidig går Jesus gang på gang imod de fordomme, som præger samfundet. Fordomme som lukker mennesker ude af fællesskabet. Jesus går gang på gang på tværs af fordommene og bygger bro mellem grupper af samfund. Jesus bringer udsatte og fremmedgjorte tilbage til samfundet.

Lidt på samme måde opfatter jeg den kampagne, som Roskilde Festival
Standpunkt 2012 i år kører. Her går man også imod fordomme og
uvidenhed. Her vil man skabe bro og forståelse. Her vil man
inkludere, frem for at ekskludere. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at være del af den kampagne som præst og NGO.

I år får festivalgæsterne mulighed for at prøve
livet på kanten af samfundet, få sat spørgsmålstegn til fordomme
og tage initiativer til handling. Det sker på årets festival i Poor
City.

Vi ønsker at vise asylansøgernes verden
Poor City er stedet på Roskilde Festival, hvor Standpunktkampagnen udfoldes. I Poor City bliver publikum inviteret
til at være involverede festivalgængere og deltage i aktiviteter og
events omkring unge asylansøgere i Norden. Events som skaber
forandring for publikum, sådan skriver Roskilde Festival selv.

Stem på Asser Skude

Vi vil forsøge at give festivalgæsterne et indblik i den verden, som er
asylansøgeres. Og forhåbentlig kan gæsterne både tage erfaringer
og oplevelser med sig derfra - og være med til at bidrage til
netværk og politiske platforme, hvorfra landets øverste
parlamentariske og politiske myndigheder forhåbentlig vil lade sig
inspirere til at forbedre asylansøgeres vilkår.

Asser Skude er sognepræst og kommentarpanelist ved kristendom.dk.