Bevar de kristne værdier

Jeg håber, at forældre og bedsteforældre i endnu højere grad end tidligere vil give deres egne kristne værdier videre til børn og børnebørn, skriver Tove Videbæk. Foto: privatfoto.

Statsministeren har udtalt, at religion fylder for meget i det offentlige rum. Jeg er helt og totalt uenig, skriver folketingskandidat for Kristendemokraterne Tove Videbæk i Kommentaren på Kristendom.dk

Værdier er på dagsordenen i Europa og så sandelig også i Danmark. Men hvad er værdier egentlig? Ifølge psykolog og dr.phil. Ole Warming giver værdier "retningslinier ... og har betydning for de beslutninger, vi træffer. De fælles værdier udgør fundamentet for det moderne samfundssystem og videregives til de nye generationer...".

I Danmark har disse fælles værdier i århundreder været kristne værdier. Således er for eksempel vores social- og sundhedsvæsen etableret på baggrund af det kristne bud om næstekærlighed.

I de senere år har blandt andet værdipluralisme, individualisme og sekularisering imidlertid medført, at der ikke har været helt den samme enighed i befolkningen som tidligere om, hvad disse "fælles værdier" dækker over.

Til dels skyldes det nok, at der er kommet en del mennesker til Europa, som medbringer andre værdier og religioner, og dels at sekulariseringen nærmest har udviklet sig til en ny religion.

Blandt andet har dette betydet, at religion, religionsfrihed og ytringsfrihed har fyldt meget i medierne. meget, at statsministeren med flere har udtalt, at "religion fylder for meget i det offentlige rum". Ny Alliance er enige og vil endog have kristendomskundskab ud af skolerne. Jeg er helt og totalt uenig!
For hvis kristendommen skal ud af det offentlige rum, og kristendomskundskab skal ud af skolerne, så kan det blive endog meget svært for de næste generationer i vort land at holde fast i de fælles værdier, som udgør fundamentet for det danske samfund.

At de elektroniske medier derudover oven i købet har været alt for villige til at profilere og fokusere på "fremmede" religioner frem for kristendommen, gør det bestemt ikke lettere.

Derfor håber jeg, at forældre og bedsteforældre i endnu højere grad end tidligere dels vil give deres egne kristne værdier videre til børn og børnebørn, dels vil sikre, at der kommer flere politikere i Folketinget, som vil bevare og styrke kristendomsundervisningen i de danske skoler og kristendommens udbredelse i det offentlige rum!

For hvis ikke det er de kristne værdier, der er "fælles værdier" fremover, hvad er det så?