Biskop: De gav mig et glimt af himlen

Der er en uendelig lang række af afdøde mennesker, som jeg har kendt, og som jeg ofte tænker på og glæder mig over, skriver biskop Steen Skovsgaard. Foto: Søren Staal.

Jeg mindes mine forbilleder i troen med glæde og taknemmelighed. Både ved allehelgen og i den hellige almindelige hverdag, skriver biskop Steen Skovsgaard

Opfordringen til at skrive lidt om mit trosforbillede var jeg hurtig til at tage op. For det kunne jeg godt tænke mig; men ved nærmere eftertanke er det svært.

For der er en uendelig lang række af afdøde mennesker, som jeg har kendt, og som jeg ofte tænker på og glæder mig over.

Det gælder både i familien, i min vennekreds, blandt kolleger og ikke mindst blandt de mennesker, som jeg har fået lov til at møde som præst. Her er der en perlerække af billeder, som dukker op netop som billeder. Små glimt, hvor jeg føler, at her fik jeg et lille glimt af himlen.

Når min far juleaften tog Bibelen ned, læste juleevangeliet og bad for vores familie.

Eller når min fromme farmor, stærkt gigtplaget og med store smerter, sagde til sit 10-årige barnebarn: Ja, Steen, der må jo være en mening med det! Og hvor jeg bare havde lyst til at ruske i hende og sige: Nej, farmor, der er da ingen mening i, at du skal ha det ondt. Heldigvis tav jeg.

Eller når den gamle præst og min lærer i sjælesorg Viggo Lissner med sine dybe, varme og glade øjne, fuld af oprigtig interesse spurgte til min familie.

Eller Gerhard Pedersen, som for alvor førte mig ind i bønnens, retrætens og skriftemålets verden.

Eller den gamle kone, jeg besøgte igennem flere år som præst, og som lærte mig om taknemmeligheden. Aldrig beklagede hun sig, altid talte hun positivt og varmt om alle mennesker. Alle var i hendes øjne de bedste mennesker i denne verden. Men det var naturligvis hendes øjne, som gjorde det.

Eller min gamle kordegn og gode ven, der døde i 2001, og som jeg begravede. Han var det mest lysende, engagerede, solidariske og loyale menneske, som jeg har kendt.

Det er dejligt med disse forbilleder og jeg mindes dem alle med glæde og taknemlighed. Både allehelgen og i den hellige almindelige hverdag.

Steen Skovsgaard er biskop i Lolland-Falster Stift og panelist ved kristendom.dk.