"Bliv hos Jesus i Getsemane have"

Forestil dig, hvordan Jesus havde det i Getsemane Have- Foto: Wikimedia Commons

Sådan kan du fornemme Jesu ophold i Getsemane Have og sætte det i relation til dit eget liv

Hensigten med denne meditation er, at du gennem at leve dig ind i Jesu ophold i Getsemane kommer i en dybere kontakt med Jesus. Han er dig nær som den opstandne med hele sin livshistorie og alle sine erfaringer i bagagen.

LÆS OGSÅ: 10 religiøse steder i Jerusalem

Helligånden hjælper dig på vej
Når du lever dig ind i Jesu ophold i Getsemane, gør du helt naturligt brug af dine egne livserfaringer og kommer således til at spejle dit eget liv i Jesu liv. Du vil også lære af Jesus og komme i dybere kontakt med ham og gennem ham med Gud Fader.

Jeg vil i meditationsinspirationen henlede din opmærksomhed på væsentlige sider af Jesu ophold i Getsemane, men ikke skrive noget om, hvordan du skal opleve det, kun pege på nogle muligheder. Helligånden leder hver enkelt til at opleve det på netop den personlige måde, som er relevant for ham eller hende.

Du skal kun bruge de enkelte punkter i meditationsinspirationen, hvis de hjælper dig til at leve dig ind i Jesu ophold i Getsemane. Hvis du bliver fanget ind i historien, så følg din indre tilskyndelse og glem alt om, hvad jeg har skrevet.

Når jeg skriver 'se,' kunne der lige så godt stå 'høre' eller 'fornemme,' det er forskelligt, hvordan vores indlevelsesevne fungerer. Det er værdifuldt, at du samtidigt med din indlevelse i Jesu ophold i Getsemane også er opmærksom på på dine egne følelser og på, om du måske oplever dig selv som en del af historien eller som tilskuer.

Giv dig god tid. Det er vigtigere at give sig tid til indlevelse end at nå det hele. Hvis du ikke er nået igennem historien, når du ikke mere kan fastholde opmærksomheden, så kan du blot fortsætte senere. Du vil hurtigt kunne leve dig ind i historien igen og nå frem til det punkt, hvor du stoppede sidste gang.

Inden du begynder din meditation, så sæt dig godt tilrette og indled med en kort bøn, hvor du fortæller Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation. Læs beretningen om Jesus i Getsemane langsomt og eftertænksomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

Jesus i Getsemane Have
Matthæus 26, 36-46
"Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene:

'Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.'

Så tog han Peter og de to Zebedæussønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem:

'Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig!'

Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad:

'Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.'

Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter:

'Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.'

Atter, for anden gang, gik han bort og bad:

'Min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje.'

Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da kom han tilbage til disciplene og sagde til dem:

'Sover I stadig og hviler jer? Nu er timen kommet, da Menneskesønnen overgives i synderes hænder. Rejs jer, lad os gå! Se, han, som forråder mig, er her allerede.'"

Meditationsinspiration
Jesus og disciplene har fejret påskefest, Jesus har indstiftet nadveren. Han har forudsagt, at alle disciplene vil svigte ham og benægte, at de nogensinde har haft noget med ham at gøre.

Nu går de ud til Getsemane have uden for Jerusalem, hvor de som så mange andre bor i telt under påskefesten. Prøv at se Getsemane have for dig, det er en gammel olivenlund. Det er aften og næsten mørkt. Se Jesus og disciplene komme til Getsemane have. Hvad taler de om, hvordan er stemningen?

Jesus ved, hvad der venter ham, han vil bruge ventetiden til bøn. Han beder apostlene om også at bede. Jesus vælger at bede alene og går lidt væk fra apostlene.

Prøv at se Jesus for dig, som han ligger på jorden i bøn til Gud. Hvordan er han til mode? Hvad føler han?

Hvor er du selv? Føler du trang til at identificere dig med en af apostlene eller med Jesus? Er du tilstede, eller oplever du dig selv som tilskuer eller?

"Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi." Jesus beder Gud om at slippe for at lide og dø. Giv dig tid til at fornemme, hvordan Jesus har det.

Jesus går tilbage til apostlene og opdager, at de var blevet trætte af at bede og er faldet i søvn. Hvad mon han føler ved det? Føler han sig måske svigtet eller?

Jesus opfordrer apostlene til at bede for, at de ikke skal falde i fristelse til at handle imod Guds vilje. Måske kan du ud fra Jesu bøn fornemme, hvorfor bøn giver modstandskraft imod fristelser. Ellers spørg Jesus, han er hos dig.

Igen beder Jesus med de samme ord om at slippe for at lide og dø, men samtidig giver han sin tilslutning til, at Gud må lade det ske, som er bedst i hans øjne. Giv dig igen tid til at fornemme, hvordan Jesus har det. Måske kan du fornemme, hvad der får Jesus til at give sin tilslutning til Guds vilje?

Vækker Jesu bøn erindringer i dig om en tilsvarende situation, hvor du ønskede et, men fornemmede, at Gud vil noget andet af dig? Hvis det er tilfældet, så prøv at tale med Jesus om det og spørg ham, hvordan det var for ham at sige til Gud: Ske ikke min vilje, men din vilje.

Bliv hos Jesus i Getsemane have og lad din meditation munde ud i en samtale med Jesus i dit hjerte om det, som han har gjort for dig, da han sagde ja til at bære korset og om de kors, du måske oplever er lagt på dig i dit liv.

Når samtalen klinger ud, så fasthold din opmærksomhed på Jesus og lad dig omslutte af hans kærlighed og glæd dig over det liv med Gud, som du har gennem ham.

Per Mollerup er åndelig vejleder og tidligere sognepræst