"Der er ikke flere veje til Gud"

Gud virker ikke blot indenfor murene af kristne kirker, men også i den verden, som han selv har skabt og i den historie, som han stadig opretholder, skriver Jonas Jørgensen. Foto: sxc.hu

Se generalsekretær Jonas Adelin Jørgensens kommentar til sognepræst Kristine Stricker

I sit svar til en læser berører Kristine Stricker et både teologisk og sjælesørgerisk vigtigt spørgsmål. Det drejer sig om, hvorvidt den ene Gud, som de kristne bekender, manifesterer sig i den universelle historie og i forskellige kulturer.

Det kunne jeg godt tænke mig at kommentere på, fordi der i den kristne tradition er et potentiale til at forstå denne åbenbaring i andre kulturer. Men efter min mening bliver det ikke helt tydeliggjort i Kristine Strickers svar, hvordan denne åbenbaring skal forstås. Jeg mener hun mangler et aspekt, nemlig forståelsen af den kristne Gud som en treenig Gud.

Guds nærvær i Jesus

Kristendommens udgangspunkt er, at Gud åbenbarer sig selv i mennesket Jesus af Nazaret. Forudsætningen for dette er en forståelse af Gud som treenig. Den egentlige mening med Jesu liv, død og opstandelse bliver tydelig i lyset af Guds nærvær i Jesus. Kun på den måde kan man se sammenhængen mellem den guddommelige kærlighed og Jesu stedfortrædende lidelse.

Dette nærvær af Gud i Jesus er en åbenbaring under sin modsætnings skikkelse. Det vil sige: i Jesus af Nazaret viser Gud sig ikke for os som guddommelig majestæt men i menneskelig lidelse og død.

For den kristne er Jesus som menneske den tydeligste åbenbaring af Gud. Her finder vi sandheden i sin radikale historiske form. Forståelsen af Jesus som Søn er derfor fundamental for de kristnes kendskab til Gud som Jesu far og vores far. For kristne kan Gud derfor kan ikke forstås som far løsrevet fra Jesus Kristus.

Guds nærvær i verden

Den ene Gud, som giver sig til kende gennem Jesu liv, undervisning, død og opstandelse, er samtidigt den Gud, som fra evighed af er til stede i den verden, som han har skabt.

På samme måde er det denne ene Gud, som i dag er skjult til stede i verden gennem sin Ånd. Gud virker altså ikke blot indenfor murene af kristne kirker, men netop i den verden, som han selv har skabt og i den historie, som han stadig opretholder. Historien er med andre ord ikke Gudløs!

Det er ikke religionerne, som er veje til Gud

Hvad forbindelsen er mellem Guds universelle virke og andre religiøse traditioner, kræver derimod en vigtig præcisering: for så vidt, at andre religiøse traditioner er en del af historien, så kan Gud siges at være til stede også i dem.

Jeg vil derfor sætte spørgsmålstegn ved Strickers forståelse af, at Gud har manifesteret sig på forskellige måder og gennem andre religioner, alt efter hvordan folk til andre tider og i andre kulturer har opfattet det religiøse. Det er ikke gennem andre religiøse traditioner som sådan, at den ene Gud åbenbarer sig under andre navne for troende i andre religiøse traditioner.

Der er for et kristent teologisk perspektiv derfor ikke flere veje til Gud i den forstand, at andre religiøse traditioner uden yderligere undersøgelser kan anses for åbenbaringer af den samme ene Gud.

Hvad kristen teologi derimod kan bekræfte er, at hvor mennesker indenfor eller udenfor den kristne tradition - har en eksistentiel eller historisk erfaring af Guds universelle frelsende og genoprettende virke, sådan som kristendommen ser det bevidnet i Jesus af Nazaret, da er det en erfaring af den ene sande Gud.

Men denne bekræftelse kommer kun i stand gennem fastholdelse af evangeliet om mennesket Jesus af Nazaret som Guds selvåbenbaring, og ikke ved at gøre åbenbaringen til en generel funktion ved religioner eller historien. Som kristne forstår vi kun, hvem den universelle, evige Gud er gennem mennesket Jesus af Nazaret.

Strickers tanker om, at andre religioner også kan være veje til den Gud, som kristendommen bekender, er derfor en påstand, som hverken kan godtgøres religionshistorisk, fænomenologisk eller teologisk.

Derimod kan vi ud fra forståelsen af Gud som treenig bekræfte, at Gud både virker i Jesus Kristus og i den universelle historie.

Jonas Adelin Jørgensen er ekstern lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, og generalsekretær for Dansk Missionsråd.