Essay

"Du er ikke alene, selvom du føler dig ensom"

Der findes et ganske udbredt livssyn i dag, der kun opholder sig ved, at vi nok blot skal hjælpes til at gøre det gode, og hvor kærligheden nærmest selvforstærkende vil kunne vokse. Dermed går vi glip af de mere dybtgående perspektiver på ensomhedens problem. Også i lyset af Bibelens indspil omkring Foto: mainphoto - Fotolia

Selv i magtesløshedens mørke findes en Gud, der selv har oplevet ensomhedens skamfyldte sted. Kristen teologi drejer sig om, at vi i vores ensomhed ikke er alene, skriver teolog og billedkunstner Jørn Henrik Olsen

Dele af ensomhedens problem er blevet belyst i et par små artikler under overskriften ’Ensomhed er en god ting’.

Både negative og positive aspekter er beskrevet. Ensomhed bliver på flere måder spejlet meget modsat i Bibelens ord. Men også her finder vi både de mere negative og positive sider repræsenteret.

Der findes et ganske udbredt livssyn i dag, der kun opholder sig ved, at vi nok blot skal hjælpes til at gøre det gode, og hvor kærligheden nærmest selvforstærkende vil kunne vokse. Dermed går vi glip af de mere dybtgående perspektiver på ensomhedens problem. Også i lyset af Bibelens indspil omkring ensomhed.

Bruddet på de mest bærende og livgivende relationer er ifølge Bibelen årsag til ensomhed. Det er selvfølgelig en meget alvorlig påstand. Men mennesket lever på grund af synd adskilt fra Gud, andre mennesker og sig selv. Det mest ultimative eksempel på ensomhedens mørke og menneskets forladthed finder vi i Jesu eget liv og gennem hans død på korset til relationernes genoprettelse.

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” (Matt 27,45). Jesus måtte ind i denne forladthed, for at vi aldrig skulle blive forladt af Gud.

Derfor kan længslen efter fællesskab og følgeskab i ensomheden dybest set kun få et sandt og sundt svar, når du ønsker at blive set, at blive kendt og at blive elsket. I Bibelen ser vi, at Gud kender os, elsker os, hører vores fortvivlede råb, og at han altid er hos os. Selv når vi er alene, behøver vi ikke at være alene hele tiden. Selv den ensommes kommunikationsvej står helt åben. Læs f.eks.: Sl. 25,16; Sl 73,23-28; 1 Joh 1,7.

Mennesket står i fare for at forløfte sig på sit eget liv. Det giver grobund for megen ensomhed og mange skyggedannende bekymringer.

Men mennesket skal ikke tilvejebringe sig selv. Intet menneske er fordømt til at være sin egen skaber eller sit eget livs ”ansvarshavende redaktør” (Kierkegaard). At være overdraget til den store ”redaktør” er i dybeste forstand livets og meningsfuldhedens forudsætning. Læs f.eks.: Matt 6,24-34.

Vi er sat i et ubetinget ansvar for hinanden. Vi glemmer hurtigt, at vi ikke styrer os selv. Vi mangler selvindsigt og viljestyrke til at overkomme vores egen dovenskab og ligegladhed. Der råder blot en forsvindende lille trang til at elske dem, man ikke umiddelbart interesserer sig for. Men kærligheden bygger ikke på vort vakkelvorne sindelag. Den enkeltes ansvar stadfæstes ikke gennem et flygtigt lystprincip, men der er noget, vi skal gøre for et andet menneskes skyld. Gør godt og lev for din næste! Læs f.eks.: Luk 10,25-37.

At nå til en erkendelse af, at der i magtesløshedens og utilstrækkelighedens mørke findes en Gud, der selv har oplevet ensomhedens mørke og skamfyldte sted, er et meget hjælpsomt perspektiv i samtalens sjælesørgeriske rum. Akslen i kristen teologi drejer sig om, at vi i vores ensomhed ikke er alene. Gud svigter og forlader ikke sit menneske. I den forstand gælder det også: Hvis du føler dig alene, er du ikke alene. Læs f.eks.: 5 Mos 31,8.

Ensomhed er altså i høj grad også religiøst og etisk betinget, eftersom vores pligtfølelse og liv med hinanden har at gøre med forholdet til Gud, med en ægte selverkendelse og med tilgangen til kærlighed.

Friheden består i at komme ud over sig selv i kærlighedens lidenskab. Dermed brydes ensomhedens problem indefra. På denne måde knytter den negative side ved ensomhed sig til et positivt resultat af samme.

Jørn Henrik Olsen, cand.theol., ph.d., forfatter, foredragsholder og billedkunstner

Der findes et ganske udbredt livssyn i dag, der kun opholder sig ved, at vi nok blot skal hjælpes til at gøre det gode, og hvor kærligheden nærmest selvforstærkende vil kunne vokse. Dermed går vi glip af de mere dybtgående perspektiver på ensomhedens problem. Også i lyset af Bibelens indspil omkring ensomhed, skriver teolog og billedkunstner Jørn Henrik Olsen. Maleri: Jørn Henrik Olsen
Jørn Henrik Olsen