LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Nytårsprædiken

"Jesus er vores livs gartner"

Hav din opmærksomhed - ikke på hvad du er, men hvad du kan blive. For så vil Jesus, som er vort livs gode gartner, grave, gøde, vande og vise os omsorg, så frugten får langt bedre vækstbetingelser i det nye år, mener Poul A. Beck, der er baptistpræst, retræteleder og foredragsholder.

Gartneren er et spejlbillede på Jesus, vores livs bedste ven, der tålmodigt, overbærende og tillidsfuldt går i forbøn for os - ikke mindst når vi dømmer os selv, skriver baptistpræst Poul A. Beck

Jesus fortalte mange tankevækkende lignelser, som er et spejlbillede på vores liv, som vi kan se os selv i og blive klogere, rigere, gladere. En af dem lyder sådan: 

"En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om." (Lukasevangeliet kapitel 13, vers 6 til 9) 

Her ved nytårstid er det let at have det som vingårdsejeren. Vi synes måske ikke, der kommer det ud af vores liv, som vi drømmer om. 

For lidt frugt, for megen travlhed eller ensomhed, tristhed og tomhed er måske det, vi synes, der kommer ud af alle vore anstrengelser. Ud af dagene, der bare går og går, uden at det rigtigt giver mening. Hvad nytte er jeg egentlig til? Det kan vi godt komme til at spørge os selv om. 

LÆS OGSÅ: Hvad er en lignelse?

Da er det vores opmuntring og glæde at høre gartnerens ord: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år.

Gartneren er et spejlbillede på Jesus, vort livs bedste ven, der tålmodigt, overbærende og tillidsfuldt går i forbøn for os - ikke mindst når vi dømmer os selv.

Tænk nu ikke på det, som er sket, men på det, som kan ske. Hav din opmærksomhed - ikke på hvad du er, men hvad du kan blive.

For så vil Jesus, som er vores livs gode gartner, grave, gøde, vande og vise os omsorg, så frugten får langt bedre vækstbetingelser i det nye år. 

Lad træet stå ét år mere.

Giv dig selv ét år mere.

Ikke ved bare at lade stå til, men ved, at Jesus Kristus må ændre dine vækstbetingelser. At han nænsomt og blidt må løsne jorden om dine rødder. Give dig et nyt ståsted, en ny identitet. 

Gøde godt og grundigt med tro, håb og kærlighed omkring dig. Ved at han må overrisle dig med barmhjertighedens, tilgivelsens og forligelsens Ånd, så de gamle tvister bilægges, og sårene heles.

LÆS OGSÅ: Hvad handler det kristne håb om?

Måske vi så bærer frugt næste år. Mon ikke? 

Og hvis ikke? Ja, så kan selv det at blive hugget om somme tider være et nødvendigt skridt på vejen til, at noget nyt kan blive til. 
 
I stedet for at blive hængende i den gamle selvkritik kan vi i det nye år fundere lidt over glæden, som Jørgen Kristensen beskriver i salmen her: 

4. Glæden er den, at vi ikke skal spørge,
hvad der i grunden kom ud af vort liv.
Glæden er den, at vi ikke skal sørge
for vore gerningers rette motiv.

5. Glæden er den, at vor Herre alene
ved, hvor i verden han bedst får os brugt.
Glæden er den, at vi vokser som grene,
næres af stammen og bærer dens frugt.
(Den Danske Salmebog nummer 368)

Godt nyt år. Én gang mere. 

Poul A. Beck er baptistpræst, retræteleder og foredragsholder.