Salmerne vidner: Grundtvig optræder som rødglødende vækkelsesprædikant

På grund af Grundtvigs kolossale vingefang er der plads til, at hver en kristensjæl i hans salmedigtning kan låne ord til lovprisning og tilbedelse og eftertanke, skriver Niels Jørgen Kobbersmed. Foto: Foto: Mette Frandsen

Det er en myte, at Grundtvig står for en udflydende kirkelig magelighed. Flere af hans salmer vidner om det modsatte, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. Blandt andet hans salme "Klynke og klage" er et eksempel herpå

I Den danske Salmebog står Grundtvigs navn under ca. en tredjedel af de 791 numre. I virkeligheden skrev Grundtvig omkring 1500 salmer og altså adskilligt flere, der sagtens kunne have stået i den officielle salmebog.

Grundtvig er den danske salmesangs mastodont. Alle sider i den kristne tro er gennemspillet på hans salmeinstrument, og mange af hans salmer er gået os i blodet.

Hvad ville en advent være uden Vær velkommen, Herrens år, en juleaften uden Det kimer nu til julefest, en påske uden Påskeblomst, hvad vil du her, en pinse uden I al sin glans nu stråler solen eller en høstgudstjeneste uden Nu falmer skoven trindt om land?

De første salmer fik dårlig modtagelse

Da Grundtvig debuterede som salmedigter, turde ingen spå hans digtekunst en lys fremtid. Hans første forsøg som Dejlig er den himmel blå var ukendt for de fleste.

I 1826 skulle man fejre tusindårsfesten for Ansgars og kristendommens indgang i fædrelandet. Til den lejlighed skrev Grundtvig Den signede dag med fryd vi ser, men autoriteterne bortdømte den som smagløs og upassende!

Grundtvig blev dog ufortrødent ved. Da han senere blev præst ved det den daværende Vartov hospitalskirke, leverede Grundtvig glad og fro i læssevis af dugfriske salmer, som menigheden sang af karsken bælg, og myndighederne valgte at seigennem fingre med, at man ikke holdt sig til den autoriserede salmebog,

Datidens salmebog var ikke god nok

På Grundtvigs tid hed den officielle salmebog Evangelisk-kristelig Salmebog. Men for Grundtvig og eftertidens bedømmelse var den hverken tilstrækkelig evangelisk eller kristelig. De gamle salmer af Kingo og Brorson var rettet til ukendelighed og de nyskrevne skåret til efter tidens modeteologi.

Brorsons vers om dåbens pagt (Lad verden ej med al sin magt) var forvansket til: Befæst os, Gud! i dåbens pagt mod alle onde lysters svig og magt. Og giv, vi altid tænke på, ved dyd dit velbehag at nå (!)

Denne maltraktering af salmesangen var i høj grad med til at provokere Grundtvigs digtergenius i en grad, så han satte sig for selv at skabe sit Sangværk til den danske kirke, påbegyndt 1837 og færdiggjort efter hans død i 1872. Giv mig, Gud, en salmetunge, begynder en af Grundtvigs velkendte salmer. Den bøn må siges at være hørt!

Grundtvig var også vækkelsesprædikant

Med stor digterisk pondus og dyb kristelig originalitet bevæger han sig rundt i alle den kristne tros hjørner, men dog med en klar forkærlighed for den lyse tone. Kingos Far, verden, far vel fandt han for pessimistisk og digtede i stedet den storladne O kristelighed. I salmebogens afsnit om troens kamp er Grundtvig ikke rigt repræsenteret, og dog finder vi her Har hånd du lagt på Herrens plov med linjer som: "Er jorden dig for tør, så græd!"

Indimellem optræder Grundtvig som rødglødende vækkelsesprædikant: Klynke og klage nætter og dage må, hvem der vågner på afgrundens rand, og han kan fremstå som en bodsprofet, der prøver at råbe sit vanartede folk op: Hør, Herre Jesus! Frelser, hør din lille flok, sørgende dybt på danske øer med årsag nok!

Grundtvig kan også skærpe tonen, så der ikke har kunnet opnås enighed om at tage i øvrigt velskabte salmer med i kongerigets fælles salmebog, som når han i dåbssalmen I dåben lukkes op den dør, frejdigt slår fast: men det er langt fra sandheds ord, at hver, som døbes også tror, det er kun løgn og skvalder!

Den slags må man til Hjemlandstoner for at finde, en sangbog, hvor Grundtvig i øvrigt næst efter Brorson er den hyppigste forfatter.

Grundtvigs vingefang omfatter alle kristne

Mange åndelige arvtagere til vækkelsesbevægelserne ville også klappe Grundtvig kammeratligt på skulderen over hans hip til den etablerede kirkelighed i De hellige os verden kalder.

På grund af Grundtvigs kolossale vingefang er der plads til, at hver en kristensjæl i hans salmedigtning kan låne ord til lovprisning og tilbedelse og eftertanke. Det er en myte, at denne danske salmemastodont står som eksponent for en udflydende, kirkelig magelighed.

Hans liv og gerning foregik i opposition til det kirkelige establishment. Derfor kom Grundtvig også først sent med i den autoriserede salmebog i rimeligt omfang 75 år efter sin død.

Nu synges Grundtvigs salmer overalt og med hjertelig tilslutning af enhver, der har for sandhed øre.

Niels Jørgen Kobbersmed er sognepræst i Esbjerg og var medlem af Salmebogskommissionen. Desuden panelist ved kristendom.dk.