Grundtvig var Danmarks reformator

Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes, mener Massoud Fouroozandeh. Foto: Foto: Arkiv

Grundtvigs baggrund fascinerer mig, for jeg er også vokset op i et 'rettroende' hjem, fortæller indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh

Der er ikke ret mange dage siden, jeg tidligt om morgen og på vej til pastoralseminariet på Gamle Vartov i København fik øje på en stor flok velklædte og smilende mennesker, der var i gang med at sætte sig til rette i nogle smukke hvide klapstole lige foran den knælende statur af Grundtvig midt i torvet.

Dagens anledning var nemlig fejring af Grundtvigs fødselsdag den 8. september. Fra undervisningslokalerne på pastoralseminariet, lige et par etage højere op, kunne vi tydeligt høre salmerne som blev sunget i fællesskab og harmoni af den store flok velklædte besøgende, som tydeligvis havde noget godt at være samlet om.

Men hvem er Grundtvig, og hvad betyder han egentlig for dansk kirkeliv? Grundtvig er uden tvivl ved siden af Søren Kierkegaard den betydeligste personlighed i Danmarks historie. Hans værker er ofte svære, i hvert fald for mig, at læse, men at forstå hans baggrund er til gengæld meget nemmere at forstå!

Grundtvig er svær at overse
Jeg er i særlig grad fascineret af hans baggrund, da jeg personligt som tidligere muslim er født i en rettroende muslimsk familie og blev sendt til Koranskolen og har oplevet en så at sige pietistisk islam.

Grundtvig blev født i en konservativ luthersk-pietistisk præsteslægt, og som niårig blev han sendt hjemmefra for hos en præst i Midtjylland at blive forberedt til undervisningen på Aarhus Katedralskole (1798-1800).
Hans liv blev en stærk blanding af at være digter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog med mange tilhængere og modstandere. Hans tydelige og afgørende fingeraftryk er umuligt at overse i samfundets vigtige grundsøjler.

Grundtvig gav gudstjenesten et selvstændigt præg
Med sin fantastiske evne at digte og skrive salmer har han givet den danske gudstjeneste et selvstændigt præg, der mærkes den dag i dag. Han deltog med iver i den almindelige debat om både kirkelige og politiske spørgsmål.

Med sit særlige syn på livet og menneskets forhold til Gud og hinanden således som det udtrykkes i den berømte verslinje: "Menneske først og Christen saa", alene som skabt, endnu uden kristentro, har mennesket en guddommelig status.

Hans betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes. I skrift og tale var det Grundtvig, der stod bag den kirkelige, folkelige og politiske myndiggørelse af den danske landbefolkning i 1800- tallet med omfattende åndelige, praktiske og økonomiske virkninger til følge.

Jeg vil helt sikkert sige, at hvis vi kalder Martin Luther for kirkens reformator, så må Grundtvig ikke kaldes mindre end den danske reformator.

Massoud Fouroozandeh er teolog, præst og foredragsholder og panelist ved religion.dk.