Synspunkt

"Kristendemokrater kæmper forgæves mod homoseksuelles rettigheder"

I stedet for at fremstå som repræsentanter for et forsvundet flertal, der ønsker at bekæmpe den homoseksuelle minoritets rettigheder som eksempelvis homoseksuelt forældreskab, bliver Kristendemokraterne nok nødt til at starte en ny kamp, nemlig den om retten til at nægte at deltage i, hvad, man mener, går imod ens værdier, mener cand.mag. Karen Larsen. Foto: Peter Kristensen

I stedet for at bekæmpe de homoseksuelles rettigheder bør Kristendemokraterne kæmpe for retten til at være en minoritet med særlige værdier, skriver Karen Larsen, der selv er gift med en kvinde

Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne, kom noget på glatis, da han i torsdags i DR’s program ”Mød partierne” var uforsigtig nok til at svare ja på spørgsmålet om, hvorvidt homoseksualitet er unaturligt.

For mig at se var det mest overraskende, at Stig Grenov, selv efter han havde haft tid til at tænke sig om, ikke var i stand til at forklare, hvad påstanden om homoseksualitets unaturlighed gik ud på.

At det skulle handle om, at det er flertallet, der definerer naturligheden, og mindretallet dermed bliver ikke-naturligt, sådan som han får formuleret sig i Berlingske, er i hvert fald at ramme forbi målet.

Det klassiske kristne argument om homoseksualitets unaturlighed handler ikke om, hvem der er flest og færrest af, men bygger på den ide, at menneskets kønsdele er designet til formering, og at seksuelle aktiviteter, der udelukker formering, derfor går imod den orden, der er lagt ind i naturen af skaberen.

Læs også: Jelved: Kristendemokrater stempler regnbuebørn

Men dette er selvfølgelig også et problem for Stig Grenov, for hvordan kan man formidle et grundlæggende religiøst budskab i en social virkelighed, hvor det gælder, som et urørligt dogme, at politik og religion skal holdes adskilt?

Imidlertid handler Stig Grenovs og meningsfællers problem også om, at de har tabt kampen om normen og kampen om diskursen. De lever i et samfund, hvor det store flertal synes, det er forkert, at synes homoseksualitet er syndigt og unaturligt, og hvor den typiske retorik, der bliver brugt til at definere og forklare homoseksualitets forkerthed, vækker voldsom harme i offentligheden, hvad den storm af negativ omtale, Stig Grenov blev mødt med på de sociale medier efterfølgende, er et klart bevis på.

Læs også: Homoseksuelt designerpar er imod regnbuefamilier

Og det er så måske Stig Grenovs mere grundlæggende problem, nemlig at han ikke har forstået, at det er ham og Kristendemokraterne, der i spørgsmålet om synet på homoseksuelle udgør mindretallet. At argumentere med, at det er flertallet, der har naturligheden på sin side, er dumt, når man selv er et lille mindretal.

Og det er ekstra dumt, når man placerer sig i rollen som et usympatisk mindretal, der vil bekæmpe et andet mindretal, som flertallet har valgt af have sympati for. For dermed åbner man op for den i mange mennesker iboende trang til at være verbal brutal mod grupper, som man både foragter og anser som så svage, at man kan slippe af sted med at være hadefuld overfor dem.

Det er sigende, at Stig Grenov og Kristendemokraterne på de sociale medier er blevet sammenlignet med både IS og nazismen. Det kan ske, når man udfordrer normen.

Hvis Stig Grenov og co. derfor vil gøre sig noget håb om at komme igennem med deres synspunkter, er de nok nødt til at omlægge deres retorik og begynde at definere sig selv som ofre. Deres eneste håb er formodentligt at erkende, at de for længst har mistet magten i samfundet, og de derfor må nylancere sig selv som en forfulgt minoritet, ligesom vor tids homoseksuelle om man vil, det vil sige, som dem der bliver diskrimineret, fordi de er anderledes.

I stedet for at fremstå som repræsentanter for et forsvundet flertal, der ønsker at bekæmpe den homoseksuelle minoritets rettigheder som eksempelvis homoseksuelt forældreskab, bliver Kristendemokraterne nok nødt til at starte en ny kamp, nemlig den om retten til at nægte at deltage i det der går imod ens værdier.

Læs også: Hvilket parti deler du flest værdier med?

Politisk er det nemlig nogenlunde lige så sandsynligt, at man kan få ulovliggjort kunstig insemination af lesbiske, som det er, at dagpengeperioden genudvides til fire år. Det løb er ligesom kørt. Men man kunne muligvis få indskrevet en ret til, at læger og jordmødre kan nægte at foretage sådanne inseminationer, hvis det går imod deres religiøse overbevisninger.

Eller med andre ord, Stig Grenov og meningsfællers eneste håb er, at de kan vende de homoseksuelle aktivisters retorik mod dem selv og insistere på, at et rummeligt og mangfoldigt samfund, der respekterer minoriteters rettigheder, også må give plads til den lille minoritet af konservative kristne, som mener, børn kun bør blive til i heteroseksuelle sammenhænge.

Karen Larsen er cand.mag. og panelist ved religion.dk.