Hvordan lærer vores børn om kristendom?

Hvis man kender sine egne rødder, bliver man heller ikke så skræmt af "de fremmede", mener Tove Videbæk. Foto: Leif Tuxen.

Vi må give vore værdier videre til vore børn og børnebørn. Det er måske endnu vigtigere end alt det materielle, skriver Tove Videbæk

"De indbildske" var overskriften på et indlæg af Anders Raahauge (AR) i JyllandsPosten den 26. marts. Indlægget drejede sig om undervisningsmaterialer i religion og kristendom i skolerne. AR mener, at de fleste af disse har en "bagvedliggende pointe: Kristendommen hører egentlig fortiden til, for vi er blevet så kloge."

Og så afslutter han sit indlæg med ordene: "Religionsundervisningen må i dag ikke være forkyndende. Det er også i orden, men det er nu forbandet ærgerligt, at den driver sociologisk modforkyndelse, helt tonedøv for kristendommen".

Nye undervisningsmaterialer er en glæde
Naturligvis bliver man bekymret, når man læser et sådant indlæg. Men samtidig glæder jeg mig over nogle nye og moderne undervisnings-materialer, som fra Bibelselskabets forlag er på vej ud i danske skoler.

Det er f.eks. den nye Skolebibel, som er en rigtig bibel, men samtidig en illustreret bibelguide, et bibelleksikon m.v., skrevet og illustreret målrettet til eleverne. Yderligere findes der nu nogle helt nye tegneserier i Manga-serien samt temahæfterne "Satans også..." og "Jordens overlevelse" m.fl.

Jeg blev superglad, da jeg så og læste disse bøger og hefter, for her er noget materiale, som ikke er "modforkyndelse, helt tonedøv for kristendommen". Derimod er der her materialer, som fanger børnenes interesse, giver dem oplysning og sætter dem i stand til dialog. Det er simpelthen den vej, vi skal.

Børnene skal undervises (jo tidligere jo bedre), så de ved, hvad evangeliet er, og hvilke værdier vi bygger på i vort land. Hvis man kender sine egne rødder, bliver man heller ikke så skræmt af "de fremmede", og det udruster børnene til dialogen med mennesker, som tilhører andre religioner.

Børn skal have god kristendomsundervisning
I en artikel i Kristeligt Dagblad med overskriften "Kristendommen taber terræn i Europa" nævnes, at "Blandt de livsanskuelser, der siden 1910 har gjort indtog i Europa, tegner agnostikere og ateister samt religionen islam sig for en markant del. Fra at have udgjort blot 2,8 procent af Europas befolkning i 1910, står de i dag for 18,8 procent knap en femtedel af alle europæere. Heriblandt 41 millioner muslimer."

Hvad gør vi ved det, hvis vi ønsker at kristendommen ikke skal tabe terræn i Danmark? En ting, som er helt nødvendig, er at give børnene en god og gedigen undervisning i kristendom. De skal høre om og læse de spændende fortællinger i Bibelen. Både fra det gamle og det nye testamente. Man skal sikre, at de har fattet, hvad det drejer sig om. Bruge spændende og nutidige undervisningsmaterialer, som f.eks. de omtalte fra Bibelselskabets Forlag, men også alle de mange andre moderne undervisningsmaterialer, som allerede findes.

Skolen skal spille med
Hvis vort land fortsat skal være præget af kristne værdier. Hvis vore børn skal fatte og forstå, hvad det drejer sig om, så er skolen (på alle niveauer) nødt til at spille med. Og - vi forældre og bedsteforældre har også et ansvar. Måske er det endda os, der har det største ansvar.

Hvis vi ønsker, at Europa, Danmark og den by, vi bor i, skal være præget af kristne værdier, så må vi også selv tage fat. Vi må give vore værdier videre til vore børn og børnebørn. Og med alle de mange forskellige moderne undervisningsmaterialer, som efterhånden findes: film, videoer, spil, puslespil, pc-spil, andre spil, malebøger, tegneserier, temahæfter, skolebibel, CD'er m.v., så er det blevet meget lettere at gå til.

Og det er måske en endnu vigtigere arv at give dem end alt det materielle? I hvert fald er det vigtigt, hvis vi vil udruste dem til dialogen med mennesker, som tilhører andre religioner. Hvis vi ønsker, at kristendommen ikke skal tabe terræn i Danmark. Og sidst men ikke mindst - hvis vi ønsker vore børn og børnebørn det bedste!

Tove Videbæk er landsformand for Hospice Forum Danmark og kommentarskribent ved kristendom.dk.