"Igennem nadveren kan vi tage afsked med vores elskede"

Langfredag mistede disciplene deres bedste ven. At miste er et vilkår for os alle, skriver formand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk. Foto: Foto: Leif Tuxen.

Under den sidste nadver fortæller Jesus, at hans liv er ved at være slut. Nadveren kan være et gyldent øjeblik for døende, skriver formand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk

Da Jesus døde Langfredag, mistede Peter, Jakob, Johannes og de andre disciple deres elskede Herre og Mester, som de havde delt alt med.

Jesus havde forberedt dem, blandt andet via nadveren Skærtorsdag aften. Under dette påskemåltid fortæller Jesus, at hans liv er ved at være slut.

LÆS OGSÅ: Da oldkirken fejrede nadver

Nadveren er afsked og ihukommelse
At brødet ved måltidet er symbol på hans legeme. At vinen er symbol på hans blod, som udgydes til syndernes forladelse. Ligeledes fortæller han, at han ikke skal drikke mere vin på denne jord, men at han skal drikke ny vin sammen med jer i min faders rige.

Påskemåltidet var et afskedsmåltid for Jesus og hans disciple. For os i vor tid er nadveren et måltid til ihukommelse af Jesus, hans død og opstandelse.

For mennesker, som ved, at livet er ved at være slut, kan nadveren være både et afskedsmåltid og et ihukommelsesmåltid. Man bliver mindet om, at Jesu blod blev udgydt til syndernes forladelse, at Jesus opstod, og at vi efter døden skal opstå.

Nadveren kan være et gyldent øjeblik både for mennesker, som befinder sig i de sidste dage eller timer af deres liv, men også for travle mennesker med overtegnede kalendere.

Langfredag mistede disciplene deres bedste ven. At miste er et vilkår for os alle. Alligevel kan der være forskel på følelsen af at miste. Forældre, der mister et barn. Unge mennesker, der mister kammerater. En ægtefælle, der mister sin partner.

Tyngden af sorgen og håbløsheden er måske forskellig. Men sorgen er altid tung, når man mister en nær pårørende, uanset alder og sygdom. Og her har man brug for medmennesker, der vil lytte og blot være til stede.

Det er godt at dele sin sorg med andre
I den forbindelse er jeg ofte blevet dybt rørt, når jeg har hørt efterladte fortælle om, hvordan der på et hospice er blevet taget hånd om dem i forbindelse med et dødsfald.

Dels har ansatte og frivillige i hele forløbet været opmærksomme på dem. Dels bliver de efter dødsfaldet kontaktet og spurgt, hvordan de har det, og om de har behov for hjælp. Endvidere arrangeres der mindecaféer og mindeaftener flere gange i løbet af året, hvor pårørende, som har mistet, inviteres til blot at komme og være med og til snakke og fortælle, hvis de har lyst til det.

Dette at være sammen med andre, som også har mistet, og sammen med ansatte og frivillige, som forstår dem, som lytter og vil træde til, hvis de har behov for hjælp, er en uvurderlig støtte, når man har mistet en elsket, og sorgen er for tung at bære.

Påskevangeliet bringer håb
Påsken sluttede ikke Langfredag. Nej, påskemorgen kom og Jesus opstod fra de døde! Den første, der blev vidne til Jesu opstandelse var Maria Magdalene.

Hun fortalte det straks til disciplene, som senere mødte den opstandne Jesus ved flere lejligheder. Ja, der står endog i Første Korintherbrev kapitel 15, at Han blev set af over fem hundrede brødre på én gang.

For mig er det mest fantastiske ved påsken, at Jesus opstod. For som der står i ovennævnte kapitel: er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom.

Altså er Kristi opstandelse alfa og omega for vores kristne tro"

Påske er opstandelse, ligesom forår er opstandelse. Små, tørre frø eller løg er lagt i jorden. I foråret pibler så vintergækker, krokus, påskeliljer og mange andre skønne blomster frem i alle regnbuens farver. Jo, sandelig, det er påske og det er forår. Livet begynder igen, og nyt liv opstår. Og det er i påsken, at håbet får ny styrke.

Påskeevangeliet, som man kan læse det i alle fire evangelier i Det Nye Testamente, handler om lidelse, død, håbløshed og sorg - samt opstandelse. Men mest af alt bringer det trøst, håb og tro midt i sorgen. God læselyst og god påske!

Tove Videbæk
Formand for Hospice Forum Danmark