Ingen pave har før talt om homoseksuelle som vores brødre

Paven er ikke ude på at ændre den katolske kirkes lære med hensyn til homoseksuelle ægteskaber (og abort), mener cand.mag. Karen Larsen. Foto: ALBERTO PIZZOLI Denmark

Pave Frans udtalelser om homoseksuelle er et nybrud i den katolske kirke. Han har forstået, at det er vigtigt at lyde positiv, mener cand.mag. Karen Larsen

Der har været en del medierøre om de udtalelser om homoseksuelle, som pave Frans kom med i forbindelse med et interview, han gav på vejen hjem fra sit besøg i Brasilien.

Nogen har tolket det, som om at paven sagde god for homoseksuelle forhold, andre skriver, at han pointerede, at sådanne er forkerte. Men hvad var det egentlig, han sagde? Ja, det kan man blandt andet læse her.

Hvad sagde paven?

Baggrunden for pavens udtalelser er den, at der noget nær er udbrudt en moralsk panik i den katolske kirke efter, at der har været beskyldninger fremme i medierne om, at der skulle befinde sig en magtfuld homolobby i Vatikanet.

LÆS OGSÅ: Paven citeres for at omtale homoseksuel lobby i Vatikanet

Adspurgt om denne lobby svarede pave Frans, at han ikke har mødt nogen i Vatikanet, som har identitetspapirer, hvor der står "homoseksuel" på. Dernæst påpeger paven, at der er en forskel på at have en homoseksuel orientering og at være med til at danne en lobby.

Lobbyer er ikke en god ting, fremhæver han, "men hvis en homoseksuel ivrigt søger Gud, med hvilken ret kan jeg så dømme dem? Den katolske kirke lærer, at homoseksuelle ikke må diskrimineres, man skal sørge for, at de føler sig velkomne. Problemet er ikke, at nogen er homoseksuelle, lobbydannelse er problemet".

Ifølge en anden gengivelse af interviewet henviste pave Frans til den katolske kirkes Verdenskatekismus, da han fremhævede, at homoseksuelle ikke må diskrimineres, og ifølge denne gengivelse af interviewet omtalte han homoseksuelle som "vores brødre".

Pavens udtalelser er et nybrud
Det er helt klart, at pave Frans ikke har sagt, at det er ok at leve i et homoseksuelt forhold. Det, han tydeligvis vil advare mod er al det hysteri, der har været i forbindelserne med rygterne om en homomafia i Vatikanet.

Men der er alligevel ingen tvivl om, at pavens udtalelser er et nybrud i forhold til den katolske kirkes omgang med homoseksuelle.
Det er nemlig ganske klart, at han ikke ser det som et problem, at en katolsk præst er homoseksuel. Det er, hvis han gør noget forkert (som at indgå i en lobby i Vatikanet), at der efter pavens mening er et problem.

Denne tolkning underbygges af det, paven sagde tidligere i interviewet, hvor han blev adspurgt til konkrete anklager om praktiseret homoseksualitet, der for nyligt er blevet rettet mod en ærkebiskop, som paven har tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med reformen af den skandaleombruste Vatikanbank.

LÆS OGSÅ: Pavens popularitet overskygger hans konservative holdninger

Vi skal tilgive, opfordrer paven
Pave Frans afviste disse beskyldninger, men han fremhævede også, at man skal skelne mellem kriminelle handlinger, som en person har begået, og så synder. Med hensyn til det sidste så understregede han, at hvis lægfolk, præster og ordensfolk begår synder, men derefter angrer, omvender sig og skrifter, så glemmer og tilgiver Gud deres synder. Og det skal vi også gøre, for ellers risikerer vi, at Gud ikke vil tilgive os vores synder.

Hermed lægger paven op til, at man godt kan blive katolsk præst, selvom man er homoseksuel og oven i købet har haft et homoseksuelt forhold, hvis man altså ellers har angret og skriftet det, man har gjort.

Og det er for mig at se et klart brud med den officielle skrivelse fra 2005, hvor Vatikanet understreger, at homoseksuelle mænd ikke må vies til katolsk præst, også selvom de har til hensigt at leve i cølibat.

Denne skrivelse var i øvrigt mest af alt en indskærpelse af en pavelig rundskrivelse fra 1961.

Det er i øvrigt for mig at se også et vigtigt nybrud, at pave Frans klart skelner mellem kriminelle forhold og synder. For noget af det, som er gået rigtigt galt med den katolske kirkes håndtering af de mange sager om præsters seksuelle overgreb på børn har været, at man enten har været for ivrig med at tilgive forbrydere eller med at sætte lighedstegn mellem pædofili og homoseksualitet.

LÆS OGSÅ:Katolsk ja til homoseksuel organist

Paven ændrer ikke på katolsk lære

Et andet nybrud er helt klart pavens sprogbrug. Mig bekendt har ingen pave før pave Frans sagt, at homoseksuelle ikke må diskrimineres, og at man skal sørge for, at de føler sig velkomne (omend han ikke uddyber nærmere hvad han mener med det).

Ej heller har nogen anden pave omtalt homoseksuelle som "vores brødre". Dette nybrud understreges også af det, pave Frans sagde tidligere i interviewet, da han blev spurgt til, hvorfor han ikke kom ind på abort og homoseksuelle ægteskaber i sine taler og prædikener i forbindelse med sit besøg i Brasilien.

Her fremhævede han, at den katolske kirkes lære med hensyn disse spørgsmål er klar nok, og at det var nødvendigt for ham at lyde positiv.

Paven er altså ikke ude på at ændre den katolske kirkes lære med hensyn til homoseksuelle ægteskaber (og abort), men han har tydeligvis forstået, at denne lære kan skubbe unge mennesker væk fra den katolske kirke, og det derfor kan være en god ide at lægge fokus et andet sted.

Karen Larsen er cand.mag. og panelist ved religion.dk.