Synspunkt

Initiativprisen sætter fokus på det, vi er kaldet til

Sidste år vandt flygtninge-arbejdet i den sønderjyske sognekirke i Toftlund årets initiativpris. Her mødes områdets flygtninge en gang om måneden til flygtningecafé, hvor der synges og danses, og hvor man er sammen på tværs af sprog og kulturer. Foto: Leif Tuxen

Kristeligt Dagblads Initiativpris minder os alle om kirkernes opgave og inspirerer til handling for både folke- og frikirkerne, mener frikirkepræst Mikael Wandt Laursen

Kirkens eksistensberettigelse er, at den giver det videre, som den er blevet givet. De gode nyheder om Jesu fødsel, død og opstandelse er helt centrale i kristentroen og er udtryk for Guds ubrudte kærlighed til mennesker. 

Men hvordan vi som kristne så kan give den kærlighed videre, er et åbent spørgsmål. Rundt i hele landet, i folke- og frikirker, findes der masser af dedikerede og passionerede mennesker, der på hver deres måde gerne vil gøre en forskel for deres næste. 

Kristeligt Dagblads Initiativpris er en måde at sætte fokus på disse mange ideer, projekter og dedikerede mennesker, som eksisterer i vores land. Vi bliver mindet om vores opgave, bliver inspireret til selv at handle og opdager, at det egentlig ikke er så svært at gøre en forskel for andre. 

I året, der er gået, har jeg selv hørt og set mange gode initiativer på den frikirkelige front. Der er det åbne spisested ”Friends Community Kitchen”, hvor mennesker fra alle mulige baggrunde kommer og spiser sammen under sloganet ”Come as you are, pay as your feel.”

Der er børnefest i Nørrebro parken, hvor frivillige unge arrangerede sjov og hygge for børn i en hel uge i løbet af sommerferien. Der er cafeaftener på asylcentrene, hvor danskere og flygtninge mødes over en kop kaffe. 

Der er masser af ideer, og jeg håber, at en bred vifte af kirker, folkekirker og frikirker melder sig på banen med deres projekter, så vi sammen får øje på hinandens ideer og måder at gøre en forskel for andre mennesker på.