Interreligiøs konsulent: Frans af Assisi kan inspirere pave Frans i mødet med muslimer

"Ud over hvad Frans af Assisi i øvrigt er kendt for, så var han altså også missionær, endda missionær blandt muslimer. I 1219 midt under korstogene viste han et enestående mod ved at opsøge sultanen af Egypten for på en ydmyg og respektfuld måde at dele evangeliet med ham for at forsøge at skabe fred mellem kristne og muslimer," skriver konsulent Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

"Valget af den argentinske kardinal Jorge Mario Bergoglio til pave kan måske blive en anledning til at afblæse den kolde krig mellem islam og den katolske kirke," mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Lige siden pave Benedikt XVI holdt sin tale i Regensburg i 2006, har der med enkelte tøbrudsperioder været en kold krig mellem den katolske kirke og islam. Den 12. september 2006 var paven blevet inviteret til at give en forelæsning på Universitetet i Regensburg, hvor han selv engang havde været professor i teologi. Forelæsningens titel var "Glaube, Vernunft und Universität Erinnerungen und Reflexionen".

I forelæsningen citerede han en udtalelse af den byzantinske kejser, Manuel den anden i 1391. Udtalelsen stammede fra en dialog med en persisk muslim, der fandt sted mens de muslimske osmanner belejrede Byzanz. I dialogen diskuterede de blandt andet hellig krig og omvendelse og forholdet mellem tro og fornuft. I den engelske oversættelse, som efterfølgende blev offentliggjort af Vatikanet, står der blandt andet:

"Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached."

LÆS OGSÅ: Pave Benedikts tale i dansk version

Betragtet som akademisk forelæsning af professor Joseph Ratzinger over et religionshistorisk og religionsfilosofisk emne var det efter min opfattelse et relevant og godt indlæg, men som en udtalelse fra pave Benedikt XVI, der om ikke her taler ex catedra, så dog må formodes at udtrykke den katolske kirkes holdning til islam, bliver det naturligvis mere problematisk. Det kan derfor heller ikke undre, at der kom stærke reaktioner fra en række muslimske ledere, der mente, at paven gav et fortegnet billede af islam. Paven og hans diplomatiske korps forsøgte efterfølgende at reparere på forholdet til islam, men uden det helt store held.

Et år og en måned senere kom der imidlertid en meget konstruktiv muslimsk respons i form af et åbent brev A Common Word adresseret netop til pave Benedikt XVI og til alle andre kristne ledere. I dette brev, der var underskrevet af 138 muslimske ledere fra hele verden, appelleredes der til fred mellem kristne og muslimer på basis af et forsøg på at finde en fælles grund mellem de to verdensreligioner. I november 2008 kom der igen gang i dialogen mellem den katolske kirke og islam repræsenteret ved Al-Azhar universitetet i Cairo, men allerede få måneder senere afbrød Al-Azhar dialogen som en reaktion på pavens udtalelser om islam i forbindelse med overgreb mod kristne i Egypten.

SE TEMA:Paven og muslimerne

Valget af den argentinske kardinal Jorge Mario Bergoglio til pave kan måske blive en anledning til at afblæse den kolde krig mellem islam og den katolske kirke. Så vidt jeg ved, har den nye pave ikke været engageret i interreligiøs dialog, og hans akademiske ekspertise er sikkert heller ikke religionsteologi, men det behøver ikke at være nogen ulempe. Det er tankevækkende, at Bergoglio som pave har taget navnet Frans med henvisning til Frans af Assisi.

Frans af Assisi var missionær blandt muslimer
Naturligvis afhænger et konstruktivt forhold mellem den katolske kirke og islam lige så meget af indstillingen hos muslimske ledere som hos den katolske kirkes ledere, men hvis valget af navnet Frans indebærer, at Frans af Argentina har som mål for sin virksomhed som pave at lade sig inspirere af Frans af Assisi, også når det gælder mødet med muslimer, så er der måske håb om bedre relationer mellem den katolske kirke og islam, til gavn for freden i verden.

LÆS OGSÅ: Fem bønner af Frans af Assisi

Ud over hvad Frans af Assisi i øvrigt er kendt for, så var han altså også missionær, endda missionær blandt muslimer. I 1219 midt under korstogene viste han et enestående mod ved at opsøge sultanen af Egypten for på en ydmyg og respektfuld måde at dele evangeliet med ham for at forsøge at skabe fred mellem kristne og muslimer.

For mig at se må kirken den katolske, såvel som andre dele af kirken netop følge Frans af Assisis eksempel. Det handler altså ikke om at ophøre med som kristne at vidne om Kristus til fordel for alene at føre en dialog om fredelig sameksistens og samarbejde. At ville aflægge sit vidnesbyrd uden at ville lytte og samtale er en karikatur af mission, lige så vel som det at ville lytte til andre og samtale og samarbejde med dem uden at ville vidne om, hvad man selv tror på, er en karikatur af dialog.

Det afgørende er den holdning, vi møder hinanden med, og her kan både Frans af Argentina og vi andre lære meget af Frans af Assisi.
Reaktionen på pavevalget fra det sunnimuslimske læresæde Al-Azhar peger også i retning af en afslutning af den kolde krig mellem islam og den katolske kirke. En talsmand for universitet giver således udtryk for håbet om, at pavevalget vil føre til bedre relationer til Vatikanet og en genoptagelse af dialogen med den katolske kirke. (Se The National 14/3/13)

Mogens S. Mogensen er teolog, interreligiøs konsulent og blogger