Påskerefleksion

"Intet kan hindre ham i at se os"

Men glæden over at tro på, at Jesus er opstået fra de døde og derfor altid ser os med sine barmhjertige og kærlighedsfulde øjne, den glæde kan ingen tage fra os. Den genfødsel, som Gud ved troen skænker os, er nemlig slet ikke afhængig af, om solen går bag en sky, eller om tingene er nye eller ej. Den glæde rodfæster sig så dybt i det tillidsfulde hjerte, at den ikke kan fjernes igen, skriver baptistpræst Poul A. Beck.

Når Jesu blide blik møder os, da skal vore hjerter fyldes af en glæde, som er langt dybere, langt rigere og langt mere overstrømmende end nogen anden glæde, vi kender, skriver baptistpræst Poul A. Beck

”I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.” (Johannesevangeliet kapitel 16, 20-22)

Med disse få ord beskriver Jesus hele påskens smertelige og glædelige indhold. Jesus er samlet med sine bedste venner den sidste aften, før han gennemlever påskens ufattelige lidelse og samtidig - ved at gå gennem denne lidelse - føder en ubeskrivelig glæde, som ingen nogen sinde kan tage fra os. 

Jesus ser umiddelbart, hvor kede af det disciplene er. Ligesom han også ser os, når vi er bedrøvede og triste. Og da trøster han os: ”Jeres sorg skal blive til glæde”. 

Glæden, der overskygger alt

Det uddyber han med en hverdagserfaring, som alle forældre kender. At tiden op til fødslen kan være fuld af bekymringer og uro samt ikke mindst smerten under selve fødslen. Men når det hele er lykkeligt overstået, så glemmer både far og mor uroen og smerten af ren glæde over, at nu er et helt nyt menneske blevet til. 

Den glæde overskygger alt andet. ”Det var det hele værd”, siger forældre ofte, når den både dybe og overstrømmende glæde fødes i hjertet. 

LÆS OGSÅ: Fejrer alle kristne påske samtidig?

Det er samme proces, Jesus går igennem. I vores sted. For vores skyld. Han går igennem en svær fødselsproces for at opstå på ny, for at vi ved troen på ham kan fødes på ny som Guds glade og befriede børn. 

Det er ganske naturligt, at det medfører en forbigående smerte at lade alt det gamle dø bort for at give plads til det nye liv. Men løftet er, at Han skal se os igen. Han ser på os med sit kærlige, blide og omsorgsfulde blik. Som en mor ser med kærlige øjne på sit nyfødte barn. ”Jeg skal se jer igen”. 

Når hans blide blik møder os, da skal vore hjerter fyldes af en glæde, som er langt dybere, langt rigere og langt mere overstrømmende end nogen anden glæde, vi kender. For her får vi den glæde, som ikke kan tages fra os igen!

Glæden ingen kan tage fra os

Vi glædes lykkeligvis ofte over mange ting for eksempel en solskinsfyldt forårsdag. Men den glæde forsvinder igen, når det regner og stormer. En ny bluse eller en ny telefon kan også glæde. Men den glæde forsvinder, når tingene bliver brugte eller gamle.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er påsken den vigtigste højtid?

Men glæden over at tro på, at Jesus er opstået fra de døde og derfor altid ser os med sine barmhjertige og kærlighedsfulde øjne, den glæde kan ingen tage fra os. 

Den genfødsel, som Gud ved troen skænker os, er nemlig slet ikke afhængig af, om solen går bag en sky, eller om tingene er nye eller ej. Den glæde rodfæster sig så dybt i det tillidsfulde hjerte, at den ikke kan fjernes igen. 

Så næste gang vi fyldes af sorg, bekymring eller smerte lad os da på ny vende vort blik mod Jesus Kristus, Den Opstandne, der virkelig ser os. Og glæde os over, at hvad der end møder os, kan intet hindre Ham i at se os. 

Poul A. Beck er cand.theol. og præst i baptistkirken.