"Jeg drømmer om en gavmild kirke"

Jeg drømmer om, at vi vil frådse med anerkendelse og praktisere apostlens ord om at agte hinanden højere end os selv, skriver generalsekretær Jens Ole Christensen. Foto: Hans Christian Jacobsen

Mit nytårsønske for kirken er, at vi må frådse med vores tid og ting og anerkendelse til gavn for andre, skriver generalsekretær Jens Ole Christensen

Kristendom.dk har spurgt forskellige kirkeledere i Danmark:

"Hvilke drømme har du for kirken i Danmark i 2010? Hvis du skal tænke virkelig stort, hvilket håb har du da for kirken i Danmark det næste år, og hvordan ser den ideelle kirke ud for dig, når vi når 2011?"

Jens Ole Christensen, generalsekretær i Luthers Mission, svarer

Jeg drømmer om, at vi i den danske kirke i 2010 genopdager gavmildheden som en central kristen værdi.

Vel at mærke en gavmildhed på mange planer: Sådan at pengene kommer til at sidde løst i lommerne på os, når vi møder menneskelig nød. Hvad enten den er af materiel eller åndelig art

Sådan at vi må bruge vores hjem og ting, så de bliver til gavn for andre end os selv

Sådan at vi tør frådse med vores tid, når vi møder mennesker, der har behov for opmærksomhed og nærhed

Sådan at vi vil frådse med anerkendelse og praktisere apostlens ord om at agte hinanden højere end os selv

Sådan at den danske kirke må være gavmild i mission og nødhjælp i mødet med mennesker, der er fattigere end os.

Og det er unægtelig de fleste globalt set!

Baggrunden for dette er, at vi har en gavmild Gud: Han lader sin sol stå op over onde og gode. Det er Guds hverdagsgavmildhed. Og han inviterer også i 2010 os alle til sit rige. Det er Guds evige gavmildhed.

På grund af denne drøm har vi i Luthersk Mission besluttet sammen med fem andre organisationer at gøre 2010 til et Giv dig rig-år. Vi vil med mange midler hjemmeside, bøger, happenings, film - sætte fokus på forvaltning og gavmildhed.

For at udfordre os selv og kirken. Og med drømmen om at det danske samfund må være et gavmildt samfund.

Jens Ole Christensen er generalsekretær i Luthersk Missionsforening.