Menighedsrådsvalg

Derfor stiller Ingrid op til menighedsrådsvalg for første gang

Der er derfor rigtig mange ting, man kan få indflydelse på, da et menighedsråd har store beføjelser, men det er ikke indflydelse, der optager mig mest, skriver ikonograf Ingrid Nørholm. Foto: Jørgen Fredslund.

Jeg er meget optaget af at være med til at præge børn og unge ved at deltage sammen med dem i kristeligt arbejde, skriver ikonograf Ingrid Nørholm blandt andet om baggrunden for, at hun stiller op til menighedsrådet i Jyllinge sogn

Hvorfor stiller du op til menighedsrådet i Jyllinge sogn?

Min interesse for kristendom og kirkeligt arbejde er blevet forstærket efter, at jeg i 1998 begyndte at male ikoner. I foråret i år blev jeg bedt om at lave en udsmykningsworkshop med cirka ti konfirmander under Konfirmandugen i sognet. I Konfirmandugen går konfirmanderne dagligt i skole i kirkens regi fra kl. 8.00 til 14.30 i en uge. Ugen erstatter al konfirmationsforberedelse det sidste halve år inden konfirmationen.

Mit udgangspunkt for workshoppen var, at jeg gerne ville have dem til at male en ikon. Jeg er meget optaget af at male græsk ortodokse ikoner og har udsmykket dåbsværelset i Jyllinge Kirke med fire ikoner. Ikoner fortæller i billedsprog, hvad præsten udtrykker med ord.

Det overordnede emne for ugen var påsken, så det var nærliggende at vælge nadveren som tema for konfirmandernes ikon. Opgaven lykkedes, og konfirmanderne malede et fint alterbillede til deres egen konfirmation.

I konfirmandugen var jeg medlem af et spændende team bestående af frivillige og ansatte ved vores to kirker. Som afslutning på ugen blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at stille op til det kommende menighedsråd. Jeg sagde ja, fordi jeg havde følt stor glæde ved at være med i konfirmandugen.

Hvad vil du gerne arbejde for i dit sogn?

Der foregår rigtig meget i og omkring vores to kirker i Jyllinge sogn. Her er stor åbenhed og et stort udvalg af foredrag, koncerter, studiekredse og gode gudstjenester. Vi har tre rigtig gode præster, som er i stand til at fange vores opmærksomhed. De er gode til at få os med i det daglige arbejde.

Der er derfor rigtig mange ting, man kan få indflydelse på, da et menighedsråd har store beføjelser, men det er ikke indflydelse, der optager mig mest. Jeg er meget mere optaget af at få lov til at være med til at præge børn og unge ved at deltage sammen med dem i kristeligt arbejde.

Min kristelige verden er især billeder og billedsprog. Ikonerne fortæller Bibelen, så den er til at forstå for alle aldre. Man behøver ikke engang at kunne læse. Jeg vil gerne arbejde for den åbne kirke, hvor man tager sit barn ved hånden, går ind i kirken og oplever og fordyber sig i kirkerummet.

Ingrid Nørholm er ikonograf og stiller op til menighedsrådet i Jyllinge sogn. Det er første gang, hun stiller op til et menighedsråd.